Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 3-1, str. 625-638
Smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva i zaštita poverilaca
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaZ.Arsic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na naučno - istraživačkom projektu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Sažetak
U pravu Republike Srbije zaštita poverilaca prilikom smanjivanja osnovnog kapitala akcionarskog društva predviđena je u čl. 319 Zakona o privrednim društvima. Pravo određene grupe poverilaca da traže obezbeđenje svojih potraživanja predviđeno je i u kompanijskim Direktivama EU. Pravo da traže obezbeđenje potraživanja imaju oni poverioci čija su potraživanja nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave odluke o smanjenju osnovnog kapitala. Za razliku od nekih nacionalnih prava i direktiva EU, gde je ovo pravo predviđeno u korist poverilaca nedospelih potraživanja, u srpskom pravi ova grupa poverilaca ima pravo da traži obezbeđenje nezavisno od datuma dospeća. Izdvajanje ove grupe poverilaca u odnosu na opšti režim obezbeđenja poverilaca zasniva se na korporativnim posledicama koje se ogledaju u sprovođenju smanjenja osnovnog kapitala i zabrani isplata akcionarima do proteka 30 dana od dana smanjenja osnovnog kapitala. Kada su potraživanja u pitanju radi se o obligaciono-pravnim zahtevima nezavisno od njihovog osnova. Postupak obezbeđenja poverilaca se ne sprovodi u određenim situacijama kada dolazi do poništaja akcija, kao i kada nema promene neto imovine akcionarskog društva. Obezbeđenje potraživanja ne mogu tražiti poverioci čija potraživanja spadaju u prvi ili drugi isplatni red u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, kao ni poverioci čije je potraživanje obezbeđeno. Pravo poverilaca na obezbeđenje potraživanja uživa sudsku zaštitu u parničnom postupku.
Reference
*** (2011-2014) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Sl.glasnik RS, br.99/2011 i 83/2014
Arsić, Z. (2012) Odluka o sazivanju skupštine akcionarskog društva prema Zakonu o privrednim društvima iz 2011. god. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 61-72
Becker, F. (2008) Heidelberger Kommentar zum Aktengesetz. Heidelberg, Hrsg. Tobias Bürgers, Torsten Körber, 1360
Godin, W. (1967) Aktiengesetz. Berlin, Band 2, 1197
Holger, F., Klaus, H.J., i dr. (2007) Aktiengesetz §§ 327a - 328. Berlin, 396-398
Holger, F. (2008) Aktiengesetz. Köln, Hrsg. Karsten Schmidt, Marcus Lutter, 706 i 710
Hüffer, U. (1999) Aktiengesetz. München
Sethe, R. (2011) AktG Grosskommentar. Berlin, (Hrsg. Klaus Hopt, Herbert Wiedemann), 15
Veil, R. (2008) Aktiengesetz. Köln, Hrsg. Karsten Schmidt, Marcus Lutter, 2189
Weipert, O., Schilling, W. (1965) Aktiengesetz Grosskommentar. Berlin, Band 2, 138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-15691
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka