Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 2, str. 457-467
Evropska konvencija o predelu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaarsicz@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: predeo; participacija javnosti
Sažetak
Evropska konvencija o predelu je doneta od strane Komiteta ministra Saveta Evrope 19 jula 2000. Svrha donošenja Konvencije je da podstakne zaštitu, upravljanje i planiranje evropskog predela i organizuje evropsku saradnju u toj oblasti. Radi se o prvom međunarodnom pranom ugovoru koji je u celini posvećen zaštiti i upravljanju evropskim predelom. Područje primene konvencije je vrlo široko. Konvencija se primenjuje na celu teritoriju Strana potpisnica i obuhvata prirodna, seoska, gradska i prigradska područja. Konvencija obuhvata kopno, kopnene vode i morske oblasti. Odnosi se na predele koji se mogu smatrati izuzetnim, kao i na svakidašnje i degradirane predele. Predeo označava određeno područje, onako kako ga ljudi vide i dožive, čiji je karakter rezultat delovanja i interakcije prirodnih i/ili ljudskih resursa. U vezi sa ovako utvrđenim pojmom predela ukazuje se, pre svega, da se da se radi o dinamičnoj kategoriji, budući da predeo menja tokom vremena, kao rezultat delovanja prirode i ljudskog faktora. Osim toga naglašava se da predeo predstavlja celinu, koju čine prirodne i kulturne komponente. Pareticipacija javnosti implicira prava i odgovornosti populacije da ima aktivnu ulogu u procesu sticanja znanja, odlučivanja i upravljanja kvalitetom mesta u kojem žive. Angažovanje javnosti u odlučivanju i implementaciji odluka nije samo formalni čin, već integralni deo procedura upravljanja, zaštite i planiranja. Participacija mora biti efektivna.
Reference
*** Guidelines for implementation of the European landscape convention. 6
*** (2006) Challenges of the European landscape convention. Council of Europe, and sustainable development, July, 17
Arsić, Z. (2014) Konvencija o građanskoj odgovornosti za štete nastale usled delatnosti opasnih po životnu sredinu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 91-103
Dejant-Pons, M. (2002) Content and scope of the convention. Naturopa, 98, 8
Fairclough, G. (2002) A forward - looking convention: European landscapes for the 21st century. Naturopa, 98, 5
Jones, M. (2011) European landscape and participation: Rhetoric or reality. u: Jones Michael, Stenseke Marie [ur.] European landscape convention, challenges of participation, Heidelberg, 31
Jones, M., Stenseke, M. (2011) The issue of participation in European landscape convention. u: Jones Michael, Stenseke Marie [ur.] European Landscape Convention, Challenges of Participation, Heidelberg, 6
Lebeau, R. (2002) Landscape and nature. Naturopa, 98, 15
Olwig, K.R. (2007) The practice of landscape ‘Conventions’ and the just landscape: The case of the European landscape convention. Landscape Research, 32(5): 579-594
Pedroli, B., Adolfsson, E. (2002) Landscape, a growing concern. Naturopa, 98, 18
Popov, D. (2013) Načela zaštite životne sredine u dokumentima Ujedinjenih Nacija, Evropske unije i Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 131-146
Prieur, M. (2006) Landscape and social, economic, cultural and ecological approaches. u: Landscape
Prieur, M. (2002) The relationship between the convention and other international instruments. Naturopa, 98, 11
Prieur, M. (2006) Landscape and policies, international programmes and transfrontier landscapes. u: Landscape and sustainable development, Challenges of the European landscape Convention, Council of Europe, July, 146
Prieur, M., Durousseau, S. (2006) Landscape and public participation u landscape and sustainable development: Challenges of the European landscape convention. Council of Europe, July, 166
Voghera, A. (2011) After the European Landscape Convention, Policies. Perugia: Plans and Evaluation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9258
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka