Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
2018, br. 20, str. 177-190
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Status predmeta retorika na učiteljskim i pedagoškim fakultetima
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: mirjanastakic073@gmail.com

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

U radu ispitujemo kakav je status studijskog predmeta Re-torika na učiteljskim i pedagoškim fakultetima. Cilj istraživanja je da utvrdimo: 1) da li se studijski predmet Retorika izučava na učiteljskim i pedagoškim fakultetima u Republici Srbiji i kakav je status predmeta i 2) kakve stavove imaju studenti pedagoškog fakulteta o važnosti govorni-šta u profesiji učitelja i vaspitača i značaju izučavanja studijskog predmeta Retorika na njihovim studijskim programima. Istraživanje je sprovedeno tokom meseca novembra 2018. godine. Analizom studijskih programa državnih učiteljskih i pedagoških fakulteta u Republici Srbiji utvrđeno je da se znanja iz teorije govorništva stiču na svim pedagoškim i učiteljskim fakultetima. Ispitan je i uzorak od 119 studenata treće i četvrte godine Pedagoškog fakulteta u Užicu kako bi se utvrdilo kakve stavove imaju studenti o značaju izučavanja predmeta Retorika na studijskim programima koje pohađaju. Rezultati, na osnovu stavova studenata, pokazuju da je i za učitelja i za vaspitača važno da bude dobar govornik i da je izučavanje studijskog predmeta Retorika značajno za poziv koji su odabrali. Navedeno upućuje da je, pored toga što se na učiteljskim i pedagoškim fakultetima znatna pažnja posvećuje nego-vanju govorne kulture, izučavanju teorije govorništva i usavršavanju govorničke veštine, možda potrebno razmotriti da Retorika dobije status obaveznog predmeta na studijskim programima koji obrazuju buduće učitelje i vaspitače.

Ključne reči

retorika; teorija govorništva; veština govorništva; govorna kultura; učiteljski i pedagoški fakulteti