Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
2017, br. 19, str. 93-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Čitanka kao motivaciono sredstvo u nastavi srpskog jezika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Ispitujemo sadržaj čitanke za četvrti razred osnovne škole kao motivacionog sredstva u funkciji učenja srpskog jezika. Cilj je da utvrdimo mišljenja učitelja o tome: 1) da li sadržaji u čitanci motivišu učenike da istražuju i samostalno uče i 2) da li sadržaji u čitanci upućuju učenike na unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju. Istraživanje je sprovedeno 2016. godine na uzorku od 153 učitelja. Rezultati, po mišljenju učitelja, ukazuju da sadržaji u čitanci u velikoj meri ne podstiču učenike da istražuju i samostalno uče i ne upućuju ih na unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju. Složena i značenjima bogata struktura književnog teksta omogućava pravljenje brojnih paralela i povezivanje značenjskih slojeva teksta kako sa životnim iskustvom učenika, tako i sa znanjima iz drugih predmeta i nastavom gramatike. Navedeno implicira da je neophodno poboljšati kvalitet čitanke u segmentu metodičke aparature koji prati analizu i interpretaciju književnih tekstova. Kvalitativna izmena strukture udžbenika ticala bi se poboljšanja motivacije učenika u metodičkoj aparaturi čitanke za učenje (istraživanje i samostalan rad), i povezivanja nastave književnosti i sa nastavom gramatike i sa programskim sadržajima drugih nastavnih predmeta.

Ključne reči