Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 529-545
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp46-11892

Creative Commons License 4.0
Stilska obeležja pripovedačkog postupka u psihološkoj pripoveci u kontekstu nastavnog tumačenja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: mirjanastakic073@gmail.com

Sažetak

U radu ispitujemo stilska obeležja pripovedačkog postupka u psihološkoj pripoveci u kontekstu njena tumačenja u nastavi srpskog jezika i književnosti. Pripovedački postupak u psihološkoj pripoveci odlikuje se korišćenjem prvog lica u pripovedanju, odnosno Ja forme, unutrašnjeg monologa i direktnog unutrašnjeg monologa, snova, omašaka i introspektive. Karakteriše ga i specifična struktura rečenice, često nepotpune i eliptične forme posredstvom kojih se izražavaju sukobi koji se odvijaju u unutrašnjoj sferi ličnosti, i govorna interakcija likova. Tokom tumačenja psihološke pripovetke učenici se kroz tumačenje stilskih karakteristika pripovedačkog postupaka usmeravaju i podstiču da otkrivaju složene i često skrivene psihološke mehanizme koji pokreću likove na delovanje, utiču na njihovo ponašanje, verbalno ispoljavanje i međusobne odnose. Tumačenje jezičkih znakova, koji mogu imati psihološki i semantički potencijal, vodi ka otkrivanju nesvesnih psiholoških procesa i mehanizama koji se dešavaju unutar književnog lika.

Ključne reči

Reference

*** (1992) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Arlou, Dž. (1985) Piromanija i primarni prizor: Psihoanalitički komentar dela Jukia Mišime. u: Martinović Ž. [ur.] Psihoanaliza i književnost, Gornji Milanovac: Dečje novine, 59-79
Bajić, L. (1994) Metodički pristup zbirci pripovedne proze. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Cankar, I. (1951) Desetica. u: Cankar I. [ur.] Izabrana proza, Beograd: Jugoslovenska knjiga, 33-38
Čehov, A.P. (1963) Činovnikova smrt. u: Čehov A.P. [ur.] Pripovetke, Beograd: Prosveta, 140-142
Edel, L. (1962) Psihološki roman - 1900-1950. Beograd: Kultura
Elijade, M. (1970) Mit i zbilja. Zagreb: Matica hrvatska
Frojd, S. (1964) Uvod u psihoanalizu. Beograd: Kosmos
Isaković, A. (1966) Kašika. u: Isaković A. [ur.] Velika deca, Beograd: Prosveta, 11-16
Jerotić, V. (2010) Prepoznati Hrista. Veograd: Ars Libri/Beoknjiga
Katnić-Baškarić, M. (1999) Lingvistička stilistika. Budapest: Open Society Institute, http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001017/01/18.pdf, [10.02.2016]
Lazarević, L. (1961) Vetar. u: Lazarević L. [ur.] Izabrana dela, Beograd: Narodna knjiga, 140-162
Lazarević, L. (1961) Sve će to narod pozlatiti. u: Lazarević L. [ur.] Izabrana dela, Beograd: Narodna knjiga, 129-139
Stakić, M. (2014) Poetski jezik kao odlika stila književne proze. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 8, str. 123-137
Stankjevič, E. (1963) Problemi pjesničkog jezika s gledišta lingvistike. Filološki pregled, 2 (23-34); 1
Zorić, D. (1999) U svetu književnosti. Užice: Učiteljski fakultet/Izdavački centar Kadinjača