Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-3, str. 157-168
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrffp46-12095

Creative Commons License 4.0
Žanrovske specifičnosti srpske realističke pripovetke
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: mirjanastakic073@gmail.com

Sažetak

U radu razmatramo žanrovske specifičnosti srpske realističke pripovetke. Da bismo utvrdili žanrovske, prvenstveno, jezičkostilske osobenosti srpske realističke pripovetke i proze uopšte, opisujemo stilske specifičnosti koje povezuju realistička dela nastala u vreme razvitka realizma kao pravca; utvrđujemo zajedničke stilske crte koje ih povezuju i razgraničavamo njihove stilske karakteristike u odnosu na osobenosti proznih tekstova koji pripadaju prethodnom periodu - romantizma. Takođe, istražujemo i u savremenoj srpskoj književnosnosti status proznog teksta koji u stvaralačkom metodu nosi oznake realističkog. Zaključci upućuju da struktura autorske pripovetke ne podleže strogim teorijskim pravilima i da termin realistička pripovetka ne ograničava pripovetku samo na vreme trajanje epohe realizma, već na svaki književni period u kome je stvaralac koristio objektivni metod u prikazivanju događaja i junaka.

Ključne reči

žanrovska specifičnost; realizam; jezik; stil; pripovetka

Reference

*** (1968) Mala enciklopedija Prosveta. Beograd
Albahari, D. (1998/1999) Savremena kratka priča. u: Nikolić Ljiljana , Milić Bosiljka [ur.] Lektira za IV razred Gimnazija i srednjih stručnih škola, Beograd: Stručna knjiga, str. 462-466
Albahari, D. (2004) Opis smrti. Beograd: Narodna knjiga
Blekburn, S. (1999) Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi
de Balzac, H. (2005) Čiča Gorio. Beograd: Rad
Deretić, J. (1979) Srpska književnost i istorija. u: Milošević Branislav [ur.] Književnost, istorija, savremenost, Beograd: Rad, str. 13-32
Flaker, A. (1976) Stilske formacije. Zagreb: Liber
Gvozdenov, V. (2015) Romanopiščeva opklada. u: Albahari D. [ur.] Mamac/Cink, Izabrana dela Davida Albaharija, Beograd: Čarobna knjiga, prvi tom, str. 11-13
Kočić, P. (1980) Kroz mećavu. u: Kočić P. [ur.] Odabrana dela, Beograd: Rad, 138-151
Marković, S. (1963) Pevanje i mišljenje. Beograd: Rad
Martin, F. (1971) Istorija nemačke književnosti. Beograd: Nolit
Milinković, M. (2015) Slučaj gospodina Tiodora Stevića. u: Milinković M. [ur.] Korak do neba, Čačak: Legenda, 19-36
Pantić, M. (1982) Sižejne dominante Lazarevićevih pripovedaka. Književnost i jezik, 105-118; 2
Poniž, D. (1981) Tradicionalizam i modernizam, dijaspora pojmova i kulturno torbarenje savremenom slovenačkom prozom. Gradina, 26-33; 2
Stakić, M. (2014) Poetski jezik kao odlika stila književne proze. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 8, str. 123-137
Stakić, M.M. (2015) Uloga i značaj karakterizacije u tumačenju književnih likova. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 45-4, str. 293-311
Todorović, P. (1882) Uništenje estetike. Beograd
Vučenov, D. (1981) Tragom epohe realizma. Kruševac: Bagdala
Vukićević, D. (2006) Pismo i priča - srpska realistička pripovetka i folklorna tradicija. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije