Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-2, str. 93-112
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrffp45-7729


Primena produktivnih istraživačkih zadataka u radu sa darovitim učenicima u nastavi srpskog jezika i književnosti
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Učiteljski fakultet, Leposavić

e-adresa: stakicmz@ptt.rs, bosko.lj.milovanovic@gmail.com

Sažetak

U radu ispitujemo mogućnosti primene produktivnih istraživačkih zadataka u radu sa darovitim učenicima u nastavi srpskog jezika i književnosti. Na konkretnim primerima interpretacije književnih dela pokazujemo da produktivni istraživački zadaci podstiču kod učenika stvaralačko i pronalazačko ispoljavanje, kreativnost, maštu, stvaralaštvo i kritičnost i omogućavaju im da razvijaju, u skladu sa svojom ličnošću, individualne sklonosti i sposobnosti. Na primerima njihove primene u problemskoj nastavi utvrđujemo da produktivni istraživački zadaci pogoduju darovitim učenicima koji imaju potrebu da uče putem rešavanja problema i školski rad i učenje dožive kao izazov. Predstavljaju osnovu i za samostalan istraživački rad, koji omogućava darovitim učenicima da ispolje ličnu kreativnost i potrebu za sticanjem novih, izazovnih znanja, pa predstavljaju i snažno motivaciono sredstvo koje nastavnik može iskoristi u svrhu daljeg razvijanja darovitosti. Kreativna primena u nastavi srpskog jezika i književnosti produktivnih istraživačkih zadataka predstavlja mogućnost da se vaspitanje i obrazovanje darovitih ne tre- tira kao elitističko pitanje, već da se nastavni rad pretvori u razvijanje darovitosti i talenata, pri čemu se uloga nastavnika u nastavnom procesu uzdiže do uloge mentora.

Ključne reči

produktivni istraživački zadaci; srpski jezik i književnost; daro-viti učenici; problemska nastava; samostalan istraživački rad

Reference

*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, Beograd
*** (2006) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, Beograd
Ćorović, S. (2011) Bogojavljenska noć. u: Milinković M., Stakić M. [ur.] Čarolija čitanja 6 – Čitanka za 6. razred osnovne škole, Požega: Epoha, str. 140-142
Đorđević, B. (1995) Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta
Đurić, T. (1997) Uslovi za stvaralaštvo kod učenika. Zbornik, Viša škola za vaspitanje vaspitača Vršac, (3): 119-132
Glišić, M. (1997) Vujova prosidba. u: Glišić M. [ur.] Pripovetke, Beograd: Bookland, str. 158-168
Kitano, M., Kirby, D. (1986) Gifted education: A comprehensive view. Boston: Little Brown and Company
Maksić, B.S. (1998) Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milinković, M., Stakić, M. (2012) Strategije za pružanje podrške darovitoj deci u okviru inkluzivnog koncepta u nastavi srpskog jezika. Metodička praksa, 12 (3): 423-436
Milovanović, B.Lj. (2014) Značaj čitanke za mlađe razrede sa stanovišta cilja obrazovanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, vol. 44, br. 2, str. 268-280
Nikolić, M. (1992) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Renzulli, J. (1986) The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivy. u: Sternberg R., Davidson J. [ur.] Conceptions of giftedness, Cambridge: Cambridge University Press, str. 53-92
Rosandić, D. (1973) Metodičke osnove za interpretaciju epskog dela u osnovnoj školi. u: Rosandić D. [ur.] Metodički pristup književnoumjetničkom tekstu – roman, Sarajevo: Veselin Masleša, str. 11-46
Sremac, S. (2010) Čiča Jordan. u: Stanković-Šošo N. [ur.] Čarolija reči – Čitanka za peti razred osnovne škole, Beograd: Kllet, str. 81-86
Stakić, M. (2014) Metodički pristup umetničkoj pripoveci u nastavi srpskog jezika i književnosti. Leposavić: Učiteljski fakultet
Veselinović, J. (2012) Grad. u: Ralić Žeželj R. [ur.] Reči čarobnice – Čitanka za četvrti razred osnovne škole, Beograd: Klett, str. 24-25
Zorić, D. (1991) Život i delo Milovana Đ. Glišića. Valjevo: GIP 'Milan Rakić'