Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2018, vol. 56, br. 7-9, str. 502-515
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/08/2018
Uloga i značaj arbitraže u savremenom radnom pravu - teorijski koncept, perspektive i izazovi
Institut društvenih nauka, Beograd

Sažetak

Razvoj arbitraže u savremenom pravu ide uzlaznom linijom, s tim da je još uvek nedovoljno primenjena i iskorišćena kao preventivna metoda koja bi prethodila sudskom rešavanju, što je stanovište i Međunarodne organizacije rada, a polazeći od toga da sudski postupak treba da bude poslednje sredstvo u zaštiti prava. Cilj rada je da se primenom uporednopravnog i normativnog metoda sagledaju teorijske postavke arbitraže kao alternative parnici, na njenu primenu u uporednom pravu, a sve u kontekstu rada i radnog odnosa, te da se, u skladu sa tim, ukaže na njen naučni i praktični značaj, kao i perspektive razvoja.

Ključne reči