Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2017, vol. 55, br. 4-6, str. 702-714
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 16/06/2017
Poverljivost podataka o ličnosti - implikacije na položaj zaposlenih sa stanovišta sudske prakse
aInstitut društvenih nauka, Beograd
bApelacioni sud, Niš

Sažetak

Zaštita podataka o ličnosti deo je koncepta prava na privatnost, gde aspekt (ne)obezbeđenja poverljivosti podataka o ličnosti može da dovede do određenih posledica po rad i radni odnos zaposlenih, zbog čega značaj regulisanja uslova za saopštavanje podataka do koji zaposleni dolaze prilikom izvršenja svojih radnih obaveza ne sme da bude zanemaren. S tim u vezi, u radu se nakon sagledavanja i analize koncepta prava na privatnost i prava na poverljivost ličnih podataka u savremenom radnom pravu, te diferenciranja vrsta poverljivih podataka u kontekstu rada i radnih odnosa ukazuje na neophodnost radnopravnog regulisanja saopštavanja ličnih podataka u okvirima principa informisanog pristanka, uz uvažavanje legitimnih interesa poslodavaca ali i javnog interesa, odnosno poštovanja prava i sloboda drugih lica.

Ključne reči

pravo na privatnost; zaštita podataka o ličnosti; poverljivost ličnih podataka; posledice po radni odnos