Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2015, br. 2, str. 157-168
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/10/2015
Genetska diskriminacija i genetsko testiranje u oblasti rada i zapošljavanja - osnovna pravna pitanja
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresa: sanjazlatanovic1@gmail.com

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 410004

Sažetak

U radu se ukazuje na značaj pravnog regulisanja zabrane genetske diskriminacije kao izazova savremenog prava i posledice razvoja medicine kao nauke. Kraj 20. i početak 21. veka obeležila su velika tehnička i tehnološka dostignuća uključujući i inovacije u oblasti medicinskih nauka čime je omogućeno istraživanje 'najosetljivije' oblasti medicine - humane genetike. Pravo je u obavezi da takve promene prati i spreči moguće zloupotrebe genetskih informacija čoveka. Primenom uporedno-pravnog i normativnog metoda definiše se genetska diskriminacija, genetsko testiranje i ukazuje na osnovna pravna pitanja genetskog testiranja u oblasti rada i zapošljavanja.

Ključne reči