Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2015, br. 25, str. 53-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint25-9155
Uticaj uvažavanja temperature ambijenta pri modelovanju distributivnih mreža
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bEPS Distribucija d.o.o., Beograd

e-adresa: nada@ieent.org, dejan.milosevic@ieent.org, nikola.susnica@ieent.org, vesna.stanojevic@epsdistribucija.rs

Sažetak

Za potrebe planiranja dugoročnog razvoja distributivnih mreža je neophodno da se proces modelovanja mreže prilagodi raspoloživim podacima i stanjima koja se analiziraju. Model sa više detalja pruža kvalitetniju sliku o trenutnom pogonskom stanju, kao i o potencijalnim eksploatacionim mogućnostima mreže koja se analizira. U tom smislu je u ovom radu analiziran uticaj uvažavanja temperature ambijenta na podužnu otpornost provodnika pri modelovanju vodova, a time i na rezultate proračuna tokova snaga i gubitaka u posmatranoj mreži. Navedeni uticaj je razmatran na delu mreže 'EPS Distribucija' d.o.o. Beograd koji čini konzum Pogona Sopot i deo konzuma Pogona Grocka.

Ključne reči

modelovanje distributivne mreže; temperatura ambijenta; podužna otpornost provodnika; gubici aktivne snage

Reference

*** (2002) Podzemni kablovski vodovi 10 kV - kablovi i kablovski pribor (S. B1. 2. 210/00). Službeni glasnik EDB, Interni standardi EDB, u primeni od 2002. godine
Petrović, N., Čukalevski, N., Krstonijević, S. (2009) Matematički modeli u standardima za proračun trajno i kratkotrajno dozvoljenih struja provodnika nadzemnih vodova. Elektroprivreda, vol. 62, br. 3, str. 43-51
Rajaković, N., Tasić, D. (2008) Distributivne i industrijske mreže. Beograd: Akademska misao
Republički hidrometereološki zavod Srbije (2014) Sezonski bilten za Srbiju, Beograd, Leto, http://www.hidmet.gov.rs
Republički hidrometereološki zavod Srbije (2015) Sezonski bilten za Srbiju, Beograd, http://www.hidmet.gov.rs, Zima 2014/2015