Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2016, vol. 71, br. 4, str. 571-576
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/tehnika1604571M

Creative Commons License 4.0
Povećanje efikasnosti CNC struga uz pomoć fuzzy logičkog kontrolera (FLC-a)
aTehnička škola Zrenjanin, Zrenjanin
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin

Sažetak

U radu se razmatra proces povećavanja efektivnosti CNC struga pri izvođenju odgovarajućih eksperimenata. Eksperimenti se odnose na obradu mašinske plastike i programiranja fuzzy logičkog kontrolera (FLC-a) za tražene uslove obrade. Ulazni parametri u FLC su rezultat dobijenih prethodnih eksperimentalnih parametara postavljenih iskustveno i uz veliki subjektivni uticaj tehnologa. Očekivani rezultati podešavanja FLC-a su zasnovani na potpunoj autonomnosti procesa i eliminisanja subjektivnih grešaka.

Ključne reči

obrada; mašinska plastika; podešavanje FLC-a

Reference

Al-saedi, M.I., Wu, H., Handroos, H. (2014) Intelligent controller of a flexible hybrid robot machine for ITER assembly and maintenance. Fusion Engineering and Design, 89(7-8): 1795-1803
Brtka, V. (2013) Meko računarstvo. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Filipović, L. (1999) Priručnik za projektovanje i pripremu tehnoloških postupaka pri obradi metala rezanjem. Beograd: ZUNS
Ljevar, A., Rančić, M. (1989) Plastične mase i njihova obrada rezanjem. u: Zbornik radova, XV Jupiter, Cavtat, pp. 107-114
Mendel, J.M. (2014) General Type-2 Fuzzy Logic Systems Made Simple: A Tutorial. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 22(5): 1162-1182
Mošorinski, P., Mulić, V., Rančić, M. (2014) Parametri glavnog otpora rezanja pri obradi plastičnih masa na strugu. u: Zbornik radova, XXXIX Jupiter, Beograd, 28-29 Oktobar 2014., pp. 3. 110-3. 113
Mošorinski, P., Mulić, V., Rančić, M. (2012) Temperature u zoni rezanja pri obradi na strugu zaptivača motora od plastične mase (PTFE). u: Zbornik radova, PIM, VTŠSS Zrenjanin, Zrenjanin, 8 Decembar 2012., pp. 301-307
Nedić, B., Lazić, M. (2007) Proizvodne tehnologije, Obrada metala rezanjem. Kragujevac: Mašinski fakultet
Rančić, M., Ljevar, A. (1989) Obrada plastičnih masa rezanjem i hrapavost obrađene površine. u: Zbornik radova, XV Jupiter, Cavtat, pp. 101-105
Sredanović, B. (2012) Razvoj modela za definisanje univerzalne obradivosti na osnovu parametara procesa rezanja. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci, Magistarski rad