Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2018, vol. 73, br. 5, str. 658-664
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 09/11/2018
doi: 10.5937/tehnika1805658F
Creative Commons License 4.0
Načini poboljšanja energetske i resursne efikasnosti pri proizvodnji pare za potrebe pivarske industrije
aJP Elektroprivreda BiH, Podružnica Termoelektrana 'Tuzla' u Tuzli, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Tuzli, Mašinski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: fejzic.jasmin@bih.net.ba

Sažetak

Načini optimalnog korištenja vode i kotlovskog goriva pri proizvodnji industrijske pare se zajednički mogu podvesti pod pojam resursne efikasnosti. Odgovarajućim mjerama, koje se zasnivaju na stalnom praćenju energetskih i proizvodnih tokova, mogu se ostvariti uštede energije od 10-15%. U radu je analizirano stanje energetske i resursne efikasnosti pri proizvodnji industrijske pare u pogonu Pivare Tuzla. Pri tome su korišćeni podaci o: kvalitetu napojne i kotlovske vode, temperaturi napojne vode, efikasnosti procesa odmuljivanja i odsoljavanja kotlova, temperaturi i sastavu produkata sagorijevanja, temperaturi kotlovskog goriva, temperaturi kotlovske opreme, izolaciji kotlovske opreme, curenju pare, usklađenosti rada i opterećenja kotlova. Prikupljanjem stvarnih podataka iz proizvodnog procesa stečen je uvid u stanje sistema, a detaljna analiza je dovela do prijedloga mjera za uštedu energije. Prikazani prijedlog mjera za uštedu energije u kotlovskom postrojenju dat je uz troškove implementacije i period povrata investicije.

Ključne reči

energetska i resursna efikasnost; parni kotao; voda; kotlovsko gorivo

Reference

*** (2002) Glavni mašinski projekat kotlovnice 'Pivara' d.d. Tuzla. Sarajevo: Grizelj d.d
*** (2007) Plan aktivnosti iz oblasti ekologije za kompleks Pivara Tuzla, d.d. sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnologijom. Tuzla
*** (2006) Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije. Službene novine FBiH, broj 70
Bogner, M., Isailović, M. (2006) Termotehnička i termoener-getska postrojenja. Beograd: ETA
Fejzić, J., Buljubašić, I., Eljšan, S. (2016) Smanjenje gubitaka enegije održavanjem izolacije i opreme za kondenzat. u: 4. Konferencija Odžavanje, Zenica, B&H, 02.04. juni 2016., pp. 83-90
Fejzić, J., Midžić-Kurtagić, S. (2014) Improving resource efficiency in the production process steam. u: 18th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Budapest, Hungary, 10-12 September, TMT, pp. 237-240;
Fejzić, J. (2014) Poboljšanje resursne efikasnosti u proizvodnji industrijske pare. Sarajevo: Mašinski fakultet, Magistarski rad
Gajić, A., Tomić, M., Pavlović, Lj., Pavlović, M. (2010) Kvalitet vode kao jedan od mogućih uzročnika korozije u termoenergetskim postrojenjima. [28. 11. ] www.sitzam.org.rs/zm/2010/No1/ZM_51_1_29.pdf
Gajić, A., Tomić, M., Pavlović, Lj., Pavlović, M. (2010) Uticaj kvaliteta vode na pouzdanost rada kotlovskih postrojenja. [28.11.]; www.doiserbia.nb.rs/img/doi/-036598x/2010/0367-598x1000018G, pdf
Grupa autora (2008) Studija energetskog sektora u BiH, nacrt konačnog izvještaja, modul 12 Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije
Jankes, G., Stamenić, M., Jovanović, A. Odmuljivanje i odsoljavanje industrijskih kotlova. Bilten MEEIS, Beograd, Oblast Gazdovanje energijom
Jankes, G., Stamenić, M., Jovanović, A. Povećanje energetske efikasnosti u industrijskim sistemima za snabdevanje parom i povrat kondenzata. Beorad: Mreža za energetsku efikasnost u industriji Srbije
Klajić, M., Gvozdenac, D. (2012) Procena energetske efikasnosti kotlova u AP Vojvodine. www.sim-term.masfak.ni.ac.rs/proceedings2007/papers/sessions
Mitrović, D., Stojiljković, M., Vučković, G., Stojiljković, M. (2012) Energetska efikasnost u sistemima za distribuciju pare i povraćaj kondenzata u AD Pivara Niš. Niš: Mašinski fakultet, [16.05.], www.simterm.mas-fak.ni.ac.rs
Pirić, R., Delalić, S., Fazlić, R., Begić, S., Nezirović, S., Kovačević, A., Softić, R., Alić, I. (1997) Termoenergetika. Tuzla: Rudarski institut Tuzla d.o.o
Stojiljković, M., Vučković, G., Mitrović, D. (2012) Preliminarni energetski bilans kotlovskog postrojenja fabrike AD Pivare Niš. Niš: Mašinski fakultet, [15.05.]; www.simterm.mas-fak.ni.ac.rs
Stojiljković, M., Mitrović, D., Vučković, G., Tošić, D. (2012) Preliminarni energetski bilans kotlovskog postrojenja fabrike unutrašnjih guma Tigar MH - Babušnica. Niš: Mašinski fakultet, 15.05; www.simterm.masfak.ni.ac.rs.doc
Stošić, N. (1987) Kotlovi. Sarajevo: Mašinski fakultet
Vučković, G., Ilić, G., Vukić, M., Stefanović, G. (2012) Preliminarna energetska revizija kotlovskog postrojenja u fabrici Duvanska industrija 'Vranje',. Niš: Mašinski fakultet, [15.05. ] www.simterm.mas-fak.ni.ac.rs1.pdf
Vuković, B., Milić, S. (1976) Kotlovi za mašiniste, rukovaoce i ložače. Beograd: Savez energetičara SR Srbije