Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2016, vol. 71, br. 3, str. 414-420
jezik rada: bosanski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/06/2016
doi: 10.5937/tehnika1603414A
Creative Commons License 4.0
Matematički model specifične potrošnje bloka termoelektrane u radu sa postrojenjem za mokro odsumporavanje dimnih plinova
aJP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici 'Kreka', Tuzla, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Tuzli, Mašinski fakultet, Federacija BiH

Sažetak

Ugradnja postrojenja za mokro odsumporavanje dimnih plinova kotla ima značajan uticaj na potrošnju energije, a samim tim i na ukupan stepen iskorištenja bloka. Cilj ovog rada je da se korišćenjem matematičkog modela analizira uticaj naknadne ugradnje postrojenja za mokro odsumporavanje dimnih plinova, te pronađe optimalno područje rada blokova sa stanovišta specifične potrošnje topline. Provjereni matematički model može se dalje koristiti u analizi rada na postojećim blokovima različitih snaga koje koriste slične ugljeve.

Ključne reči

stepen iskorišćenja bloka; postrojenje za mokro odsumporavanje dimnih plinova; matematički model

Reference

Ćelecki, J., Mazurek, J., Osicki, S. (2004) Iskustva firme Rafako S.A. u projektovanju i izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova objekata industrijske energetike. Termotehnika, vol. 30, br. 1-4, str. 105-120
Debadityo, S. (2015) Global call for climate action network. New Delhi: Ministry of Environment, Forests and Climate Change, July
Gao, H., Li, C., Zeng, G., Zhang, W., Shi, L., Li, S., Zeng, Y., Fan, X., Wen, Q., Shu, X. (2011) Flue gas desulphurization based on limestone-gypsum with a novel wet-type PCF device. Separation and Purification Technology, 76(3): 253-260
Jože, L. (2005) Blok 5 opis in obratovalna navodilaza parni kotel Sulzer 1050 t/h. Ljubljana: Fakultet za strojništvo, LTE
Oman, J., Tuma, M., Senegačnik, A., Kuštrin, I., Drobnič, B., i dr. (2004) Termoenergetski preizkusi bloka 4 TE 'Šoštanj'. Ljubljana: Fakultet za strojništvo, LTE
Oman, J., Senegačnik, A., Kuštrin, I., Tuma, M., Drobnič, B. (2003) Specifične porabe bloka 4 v TE 'Šoštanj' Rezultati meritev in analiza obratovanja. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LTE
Stojanović, B., Đukić, S. (2014) Prioritetne obaveze termoelektrana u narednih nekoliko godina sa posebnim osvrtom na TE Ugljevik RiTE 'Ugljevik'. u: Međunarodna konferencija Elektrane, Društva termičara Srbije, Beograd
Stojiljković, D., Jovović, A., Jovanović, V., Manić, N., Milovanović, Đ., Petrović, S., Rubov, L., Gavrić, M., Žbogar, Z. (2009) Izbor optimalnog tehničkog rešenja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TE 'Kostolac B'. Termotehnika, vol. 35, br. 3-4, str. 231-249
Xiaopeng, G., Xiaodan, G., Jiahai, Y. (2015) Impact analysis of air pollutant emission policies on thermal coal supply. Hui Long Guan: North China Electric Power University-School of Economics and Management, July