Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2016, vol. 71, br. 6, str. 833-837
jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/01/2017
doi: 10.5937/tehnika1606833A
Creative Commons License 4.0
Termoenergetski blokovi sa ultra-super-kritičnim parametrima pare
aJP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici 'Kreka' u Tuzli, Bosna I Hercegovina
bUniverzitet u Tuzli, Mašinski fakultet, Federacija BiH

Sažetak

Od termoelektrana novije generacije zahtijeva se da pored povećanja stepena korisnosti imaju smanjenu emisiju polutanata, da bi se došlo do optimalnog rješenja, kako sa tehničkog tako i sa ekonomskog gledišta. Jedan od načina za postizanje većeg stepena korisnosti je rad postrojenja pri super-kritičnim (SC) ili ultra-super-kritičnim parametrima pare (USC). Međutim, postizanje visokih parametara uslovljeno je ugradnjom novih materijala, koji imaju bolje osobine na visokim temperaturama i pritiscima, korišćenju novih tehnologija zavarivanja i rješavanjem problema korozije. U radu je dat prikaz nekih od postrojenja sa ovim parametrima.

Ključne reči

termoenergetska postrojenja; ultra-super-kritični parametri pare; materijali za ultra super kritične parametre pare; stepen korisnosti

Reference

*** (2006) Reference document on best available techniques for large combustion plants. July, http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
Hladki, D. (2013) Ultra super kritične termoelektrane i te plominc kao primjer najmodernije tehnologije koja koristi ugljen kao energent. u: Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva, http//www.hkis.hr/
Masuyama, F. (1999) New developments in steels for power generation boilers. u: Viswanathan R., J.W.Nutting [ur.] Advanced Heat Resistant Steels for Power Generation, London: IOM Communications Ltd, pp 33-48
Merić, J. (2011) Novi investicioni ciklus u JP EP BiH sa posebnim osvrtom na izgradnju zamjenskog bloka 7- 450 MW 2. u: Međunarodna konferencija ENERGA Tuzla 2011, 4-6 Juli, Bosna i Hercegovina, pp 1-32
Moll, W. (2008) Actual and future lignite fired power plants at RWE power. http://www.rwe.com
Šijački, V. (2010) Novi materijali za kotlove - novi izazovi za inženjere održ. Dostupno na: http://e2010.drustvo-termicara.com/
Viswanathan, R., Sarver, J., Tanznosh, J.M. Boiler materials for Ultra-Supercritical Coal Power Plants. http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/
Viswanathan, R., Bakker, W.T. (2000) Materials for boilers in ultra supercritical power plants. u: International Joint Power Generation Conference, Miami Beach, Florida, July 23-26, Proceedings