Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2016, vol. 71, br. 6, str. 833-837
jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/tehnika1606833A

Creative Commons License 4.0
Termoenergetski blokovi sa ultra-super-kritičnim parametrima pare
aJP Elektroprivreda BiH, ZD Rudnici 'Kreka' u Tuzli, Bosna I Hercegovina
bUniverzitet u Tuzli, Mašinski fakultet, Tuzla, Bosna I Hercegovina

Sažetak

Od termoelektrana novije generacije zahtijeva se da pored povećanja stepena korisnosti imaju smanjenu emisiju polutanata, da bi se došlo do optimalnog rješenja, kako sa tehničkog tako i sa ekonomskog gledišta. Jedan od načina za postizanje većeg stepena korisnosti je rad postrojenja pri super-kritičnim (SC) ili ultra-super-kritičnim parametrima pare (USC). Međutim, postizanje visokih parametara uslovljeno je ugradnjom novih materijala, koji imaju bolje osobine na visokim temperaturama i pritiscima, korišćenju novih tehnologija zavarivanja i rješavanjem problema korozije. U radu je dat prikaz nekih od postrojenja sa ovim parametrima.

Ključne reči

termoenergetska postrojenja; ultra-super-kritični parametri pare; materijali za ultra super kritične parametre pare; stepen korisnosti

Reference

*** (2006) Reference document on best available techniques for large combustion plants. July, http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
Hladki, D. (2013) Ultra super kritične termoelektrane i te plominc kao primjer najmodernije tehnologije koja koristi ugljen kao energent. u: Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva, http//www.hkis.hr/
Masuyama, F. (1999) New developments in steels for power generation boilers. u: Viswanathan R., J.W.Nutting [ur.] Advanced Heat Resistant Steels for Power Generation, London: IOM Communications Ltd, pp 33-48
Merić, J. (2011) Novi investicioni ciklus u JP EP BiH sa posebnim osvrtom na izgradnju zamjenskog bloka 7- 450 MW 2. u: Međunarodna konferencija ENERGA Tuzla 2011, 4-6 Juli, Bosna i Hercegovina, pp 1-32
Moll, W. (2008) Actual and future lignite fired power plants at RWE power. http://www.rwe.com
Šijački, V. (2010) Novi materijali za kotlove - novi izazovi za inženjere održ. Dostupno na: http://e2010.drustvo-termicara.com/
Viswanathan, R., Sarver, J., Tanznosh, J.M. Boiler materials for Ultra-Supercritical Coal Power Plants. http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/
Viswanathan, R., Bakker, W.T. (2000) Materials for boilers in ultra supercritical power plants. u: International Joint Power Generation Conference, Miami Beach, Florida, July 23-26, Proceedings