Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2019, vol. 57, br. 4-6, str. 521-535
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 04/07/2019
Pravni okvir poslovanja islamskih banaka - mogućnost primene Bazelskih standarda
Institut društvenih nauka, Beograd

Projekat

Ljudska prava i vrednosti u biomedicini - Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija (MPNTR - 179023)

Sažetak

U svetu se poslednjih decenija intenzivno razvija koncept islamskog bankarstva, da bi svoj zamah doživeo u prethodnoj deceniji, nakon svetske ekonomske krize. Nasuprot konvencionalnom bankarstvu koje je prvenstveno usmereno na sticanje profita, koncept islamskog bankarstva utemeljen je u islamskom verozakonu-šerijatu, i njegovom tumačenju, prema kojem je strogo zabranjena upotreba kamate (ribe). S obzirom na to da islamske banke takođe posluju u cilju sticanja profita, razvijeni su sopstveni modeli poslovanja, zasnovani na principima solidarne podele dobiti i gubitka. Imajući u vidu osobenost poslovanja islamskih banaka, autor otvara pitanje mogućnosti primene Bazelskih standarda i prakse konvencionalnih banaka u upravljanju rizicima u islamskim bankama. Stoga će se naučni doprinos rada temeljiti na analizi (ne)mogućnosti primene pravila Bazelskih sporazuma o adekvatnosti kapitala i upravljanju rizicima u islamskim bankama, ne odstupajući od osnovnih islamskih principa. Naposletku, otvorićemo pitanje dopuštenosti osnivanja islamskih banaka u pravnom poretku Republike Srbije.

Ključne reči