Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, br. 11, str. 48-62
Sektor malog i srednjeg biznisa u evropskoj viziji za XXI vijek - “strategija Evropa 2020”
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresas.ljajic@uninp.edu.rs
Ključne reči: Evropska unija; strategija “Evropa 2020”; sektor malih i srednjih preduzeća; zaposlenost; dodata vrednost
Sažetak
Suočena sa ekonomskom krizom globalnog karaktera Evropska unija je 2010. godine usvojila strategiju pametnog, održivog i sveobuhvatnog razvoja pod nazivom “Evropa 2020”. U dokumentu se definišu ciljevi, prioriteti i inicijative za ekonomski razvoj Evrope u 21. veku. Važnu ulogu u njenoj realizaciji pripada sektoru malih i srednjih preduzeća. Polazeći od tih činjenica, u radu se prezentuje analiza ovog sektora u 2014. godini kada su ona učestvovala sa 99,8% u ukupnom broju preduzeća u Evropskoj uniji, bilo zaposleno oko 90 miliona ljudi ili 67% ukupne zaposlenosti i učestvovali sa oko 58% u stvaranju dodate vrednosti, izuzimajući finansijski sektor. Došlo se do zaključka da su na afirmaciju ovih poslovnih entiteta u periodu od 2011. godine do današnjih dana imale brojne aktivnosti preduzete na planu donošenja čitavog niza “pametnih” propisa za mala i srednja preduzeća koja su bila u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u okviru koga funkcionišu mala i srednja preduzeća u zemljama Evropske unije.
Reference
*** (2015) Annual report on European SMEsn 2014/2015. European Union
Cvetanović, S., Kostić, V., Milačić, S. (2016) Evropska unija - razvoj, konstitucionalni dizajn i zajedničke ekonomske politike. Kosovska Mitrovica - Lešak: Univerzitet u Prištini - Ekonomski fakultet
Cvijić, M. (2007) Podrška sektoru malih i srednjih preduzeća - ambijent za preduzetništvo. Banja Luka: Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Đurović, G. (2012) Evropska unija i politika proširenja. Podgorica: Univerzitet Crne Gore
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1711048L
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka