Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Safety Engineering
2018, vol. 8, br. 1, str. 27-32
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/06/2018
doi: 10.7562/SE2018.8.01.05
Uslovi rada na postrojenjima za tretman voda - aktivnosti, opasnosti i mere zaštite

Projekat

Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju (MPNTR - 44006)

Sažetak

U operativnom smislu, postrojenja za tretman voda kao i operateri koji na njima rade, predstavljaju osnovu za dostizanje dobrog statusa kvaliteta voda. U tom smislu je i osnovni cilj ovog rada usmeren ka oceni oceni uslova rada i rizika kojim operateri mogu biti izloženi, kao i merama zaštite kojim se može redukovati profesionalni rizik. Primenjena metodologija se sastoji od sistemske analize, kao i detaljne analize sadržaja dostupne naučno-stručne literature. Najvažniji zaključci se odnose na definisanje pogodnog sistema upravljanja profesionalnim rizikom na ovakvim postrojenjima čijom primenom se postiže dvostruki efekat: viši kvalitet tretirane voda tokom kraćeg vremenskog perioda i uz manji utrošak materijala i energije ali i bezbednije i zdravije uslove rada.

Ključne reči

postrojenja za tretman voda; opasnosti; profesionalni rizik; mere zaštite