Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Safety Engineering
2016, vol. 6, br. 1, str. 21-27
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/09/2016
doi: 10.7562/SE2016.6.01.04
Analiza uticaja ambalažnog otpada od higijenskih sredstava na životnu sredinu
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresa: dusica.pejcic@znrfak.ni.ac.rs, zarevranjanac@gmail.com

Sažetak

Higijenska sredstva omogućavaju održavanje kako lične, tako i higijene u kući, radnom prostoru i javnim prostorijama. Međutim, s obzirom na činjenicu da se u sastavu higijenskih sredstava mogu naći supstance koje poseduju određena toksikološka i ekotoksikološka svojstva, to se mogu javiti i negativni efekti kako na stanovništvo, tako i na životnu sredinu. Direktan uticaj higijenskih sredstava na zdravlje ljudi je posledica manipulativnih operacija sa higijenskim sredstvima pri njihovoj proizvodnji, odnosno njihove upotrebe u procesima pranja, čišćenja i drugih vidova održavanja higijene. Indirektan uticaj higijenskih sredstava na zdravlje ljudi ogleda se kroz povratni uticaj zagađene životne sredine od higijenskih sredstava, kao što je na primer korišćenje vode za piće koja se ekstrahtuje iz eutrofičnih oblasti. Negativne ekološke posledice uticaja higijenskih sredstava i njihove ambalaže na životnu sredinu ogledaju se kroz proces antropogene eutrofikacije, povećanu potrošnju vode i energije, degradiranje ambijenta i stvaranja velike količine ambalažnog otpada od higijenskih sredstava. Zbog toga ovaj rad ima za cilj da ukaže na ove negativne ekološke posledice a koje su u funkciji vrste, sastava i količine higijenskih sredstava, odnosno ambalažnog otpada. U radu se iznose rezultati do kojih se došlo realizacijom istraživačkog projekta Uticaj higijenskih sredstava i njihove ambalaže na životnu sredinu, koji je realizovan u reciklažnom centru Javno komunalnog preduzeća 'Mediana'u Nišu u toku 2014 i 2015. godine.

Ključne reči

higijenska sredstava; životna sredine; ekološke posledice; otpad od higijenskih sredstava