Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2017, vol. 74, br. 5, str. 463-466
jezik rada: engleski
vrsta rada: kratki članak
objavljeno: 06/05/2017
doi: 10.2298/VSP150504223Z
Creative Commons License 4.0
Benigni paroksizmalni tortikolis u detinjstvu - mogućnost dijagnostičke greške
aKlinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
bKlinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
cPhysiotherapy Department, High Medical School, Ćuprija

e-adresa: lidijadimitrijevic66@gmail.com

Sažetak

Uvod/Cilj. Benigni parosizmalni tortikolis (BPT) je retka paroksizmalna diskinezija koja se manifestuje iznenadnom pojavom prinudnog položaja glave, izolovano ili udruženo sa povraćanjem i ataksijom. Smatra se da BPT kompletno iščezava u detinjstvu ili evoluira u druga stanja kao što su: benigni paroksizmalni vertigo, sindrom cikličnog povraćanja, abdominalna migrena, hemiplegična migrena, poremećaj pokretljivosti i/ili migrena sa aurom. Cilj ovog rada bio je da se fokus usmeri na BPT, jer ovaj entitet često ostaje neprepoznat u pedijatrijskoj praksi, pa se preduzimaju opsežne i nepotrebne dijagnostičke i terapijske procedure. Metode. Tokom petogodišnjeg perioda (2009-2014) u Kliničkom centru Niš, (Niš, Srbija), praćeno je dvanaestoro dece sa BPT. Prikupljani su podaci o obeležjima tortikolisa, starosti dece prilikom inicijalne pojave poremećaja, dužini epizoda i pridruženim simptomima, o učestalosti epizoda, starosti u kojoj je poremećaj iščezao, posledicama prisutnim nakon petog rođendana i podacima u vezi sa porodičnom anamnezom BPT, migrene i kinetoze. Sva deca su praćena tokom perioda od 48-72 meseca. Rezultati. Praćenjem je obuhvaćeno 6 dečaka i 6 devojčica. Prva pojava simptoma je kod 84% ispitanika bila pre 8. meseca života. Kod svih ispitanika epizode tortikolisa javljale su se iznenada i spontano prilikom buđenja. Tortikolis se ispoljavao u trajanju od nekoliko časova do nekoliko nedelja. Kod 58% ispitanika tortikolis se održavao više od jedne nedelje. Frekventnost epizoda kretala se od jednog pojavljivanja u tri dana do jednog pojavljivanja u 25 dana. Epizode su bile češće i duže su trajale u prvim mesecima života i imale su tendenciju prestanka sa odrastanjem deteta. Uzrast kada su se epizode sa tortikolisom završavale kretao se u rasponu od 11 do 62 meseca. Kod 11 (96%) ispitanika poremećaj je nestajao pre petog rođendana. Kod svih ispitanika nije postojala pozitivna porodična anamneza za BPT. Kod 6 ispitanika članovi porodice su imali kinetozu, dok je kod 6 ispitanika porodična anamneza bila pozitivna i za migrenu i kinetozu. Svi ispitanici su imali normalan razvoj motoričkih funkcija i sposobnosti govora. Nakon nestanka BPT, kod dvoje dece razvili su se drugi oblici periodičnih sindroma. Kod jednog dečaka ustanovljena je migrena bez aure, dok su se kod jedne devojčice ispoljila ciklična povraćanja. Zaključak. BPT je benigni poremećaj vezan za rano detinjstvo i često udružen sa migrenom. Obično se ne dijagnostikuje na vreme, pa se deca bespotrebno podvrgavaju brojnim ispitivanjima. Zbog toga je veoma važno blagovremeno prepoznati i pratiti ovo stanje čime bi se izbegle obimne, nepotrebne i neprijatne dijagnostičke i terapijske procedure.

Ključne reči

Reference

Al-Twaijri, W.A., Shevell, M.I. (2002) Pediatric migraine equivalents: Occurrence and clinical features in practice. Pediatr Neurol, 26(5): 365-8
Basheer, S.N. (2010) Paroxysmal torticollis. J Pediatr Neurol, 8: 69-71
Caress, J.B., Nohria, V., Fuchs, H., Boustany, R.M. (1996) Torticollis acquired in late infancy due to a cerebellar gangliocytoma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 36(1): 39-44
Chaves-Carballo, E. (1996) Paroxysmal torticollis. Seminars in Pediatric Neurology, 3(3): 255-256
Cohen, H.A., Nussinovitch, M., Ashkenasi, A., Straussberg, R., Kauschanksy, A., Frydman, M. (1993) Benign paroxysmal torticollis in infancy. Pediatr Neurol, 9(6): 488-90
Cuvellier, J., Lépine, A. (2010) Childhood Periodic Syndromes. Pediatric Neurology, 42(1): 1-11
Dale, R.C., Gardiner, A., Antony, J., Houlden, H. (2012) Familial PRRT2 mutation with heterogeneous paroxysmal disorders including paroxysmal torticollis and hemiplegic migraine. Developmental Medicine & Child Neurology, 54(10): 958-960
Dimitrijević, L., Čolović, H., Živković, V. (2006) Benign paroxysmal torticollis in infancy. Vojnosanitetski pregled, vol. 63, br. 1, str. 69-71
Drigo, P., Carli, G., Laverda, A.M. (2000) Benign paroxysmal torticollis of infancy. Brain Dev, 22(3): 169-72
Fernández-Alvarez, E., Perez-Dueñas, B. (2013) Paroxysmal movement disorders and episodic ataxias. Handb Clin Neuro, str. 847-852
Giffin, N.J., Benton, S., Goadsby, P.J. (2002) Benign paroxysmal torticollis of infancy: Four new cases and linkage to CACNA1A mutation. Dev Med Child Neurol, 44(7): 490-3
Hadjipanayis, A., Efstathiou, E., Neubauer, D. (2015) Benign paroxysmal torticollis of infancy: An underdiagnosed condition. Journal of Paediatrics and Child Health, 51(7): 674-678
Kimura, S., Nezu, A. (1998) Electromyographic study in an infant with benign paroxysmal torticollis. Pediatr Neurol, 19(3): 236-8
Lanzi, G., Balottin, U., Fazzi, E., Tagliasacchi, M., Manfrin, M., Mira, E. (1994) Benign paroxysmal vertigo of childhood: A long-term follow-up. Cephalalgia, 14(6): 458-60
Méneret, A., Gaudebout, C., Riant, F., Vidailhet, M., Depienne, C., Roze, E. (2013) PRRT2 mutations and paroxysmal disorders. European Journal of Neurology, 20(6): 872-878
Nikolic, V., Banic, M. (1989) Paroxysmal torticollis in the developmental age. Med Pregl, 42(3-4): 99-101
Pacheva, I.H., Ivanov, I.S. (2013) Migraine variants - Occurrence in pediatric neurology practice. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115(9): 1775-1783
Poddar, U., Singh, S., Kumar, L. (1999) Paroxysmal torticollis of infancy. Indian Pediatr, 36(1): 86-8
Rosman, N. P., Douglass, L.M., Sharif, U.M., Paolini, J. (2009) The Neurology of Benign Paroxysmal Torticollis of Infancy: Report of 10 New Cases and Review of the Literature. Journal of Child Neurology, 24(2): 155-160
Snyder, C. H. (1969) Paroxysmal Torticollis in Infancy. American Journal of Diseases of Children, 117(4): 458
Tomczak, K.K., Rosman, N. P. (2013) Torticollis. Journal of Child Neurology, 28(3): 365-378
Uneri, A., Turkdogan, D. (2003) Evaluation of vestibular functions in children with vertigo attacks. Arch Dis Child, 88(6): 510-1
Vila-Pueyo, M., Gené, G.G., Flotats-Bastardes, M., Elorza, X., Sintas, C., Valverde, M.A., Cormand, B., Fernández-Fernández, J.M., Macaya, A. (2014) A loss-of-function CACNA1A mutation causing benign paroxysmal torticollis of infancy. European journal of paediatric neurology, 18(3): 430-3
Winner, P. (2013) Migraine-Related Symptoms in Childhood. Current Pain and Headache Reports, 17(8):