Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Baština
2016, br. 41, str. 171-193
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2017
Netipični Rusi - Kalmici, Jevreji i Cigani među beloemigrantima u Jugoslaviji 1918-1941
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresa: milos_damjanovic@yahoo.com

Sažetak

Srpski narod je u novoj državi nastaloj posle Prvog svetskog rata ušao u zajednicu sa novim narodima i gradio nova međuetnička iskustva i odnose. U međuratnom periodu interaktivne socijalne relacije ostvarivao je, ne samo sa, tradicionalno nastanjenim narodima na jugoslovenskom prostoru, već i sa etničkim elementima, dospelim u skromnom broju i sa širokih evroazijskih prostranstava. Među brojnim i raznovrsnim ruskim beloemigrantima, koje je točak istorije dovezao i zaustavio na srpske etničke i istorijske teritorije, nalazili su se i netipični Rusi, neslovenske ruske manjine poput Kalmika, Jevreja i Cigana. Izuzev donekle, kalmičke prošlosti, njihov privatni život ali i kolektivna istorija na jugoslovenskom tlu slabo je osvetljena u domaćoj i svetskoj istoriografiji. Cilj ovog rada je, da barem delimično baci svetlo i pruži uvid u taj segment jugoslovenske i beloemigrantske povesti. Rekonstrukcija njihovog života u Jugoslaviji urađena je pretežno pomoću tadašnje štampe, koja pruža zahvalan obim građe i predstavlja značajan istorijski izvor za ovaj predmet istraživanja. Iako su, samo izuzetno, pojedini pripadnici ovih etničkih grupacija ostavili značajan trag u srpskoj kulturi, i bez obzira što nisu opstali kao kompaktna zajednica, usled burnih i tragičnih epizoda u prošlosti balkanske vetrometine, njihova prostorno-vremenska egzistencija činila je sastavni deo života naroda na Balkanu, što je čini dovoljno zanimljivom za istraživanje i bitnim prilogom etničkim i manjinskim studijama.

Ključne reči

beloemigracija; Rusi; Kalmici; Jevreji; Cigani; Jugoslavija; Srbi