Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Ekonomski izazovi
2015, vol. 4, br. 7, str. 23-35
jezik rada: bosanski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/10/2017
doi: 10.5937/EkoIzavov1507023R
Inovacije, konkurentska prednost organizacije, elementi rizika i problemi uvođenja inovacija u zdravstenim organizacijama Federacije Bosne i Hercegovine - F.BiH
aInternacionalni univerzitet u Sarajevu, Federacija BiH
bUniverzitet Josip Juraj Štrosmajer, Osijek, Hrvatska
cSarajevo, Škola nauke i tehnologije (SSST), Sarajevo, Bosna i Hercegovina
dKlinički centar Univerziteta Sarajevo, Federacija BiH

e-adresa: oggi.ridic@gmail.com, sbusatlic@ius.edu.ba, alibousbiasouf@gmail.com, jukic.tomi@gmail.com, goranrdc05@gmail.com, karamehicjasenko@hotmail.com

Sažetak

U konkurentskoj terminologiji, vrijednost je iznos koji je kupac voljan da plati za ono što mu organizacija pruža. Vrijednost se mjeri ukupnim prihodom. Organizacija je profitabilna, ako vrijednost koju stvara prevazilazi troškove uključene u kreiranje proizvoda ili usluga. Inovacije, koje danas primjenjujemo u skoroj budućnosti biti će zamijenjene potpuno novim. Određeni broj individualnih psiholoških faktora je bio studiran vezano za otpor organizacionim inovacijama. Za organizacije zdravstvene zaštite u F.BiH, prepreke u uvođenju inovacija veoma često su i stranačke nesuglasice, posebno kada prijedlozi za inovacije dolaze od onih koji trenutačno ne drže političku vlast. Zdravstvo je složen i otvoren makro sistem od posebnog društvenog značaja. Sistem zdravstva čini veliki broj njegovih podsistema (mikrosistema). Vrijednost i kvalitet bilo kojeg društvenog sistema procjenjuje se stepenom međusobnog harmoničnog funkcioniranja njegovih podsistema, pojedinačno i svih zajedno. Nažalost, danas u entitetu F.BiH, pored časnih izuzetaka, imamo problem sa niskim i neusklađenim stepenom komplementarnosti zdravstvenog sistema, sa manjkom zdravstvenog osoblja i fragmentiranošću sistema. Primjena savremenih modela inovacija, u kojima moraju biti uključeni svi, od mijenjanja svijesti pacijenata, zdravstvenih radnika, legislative, osiguravajućih fondova i menadžera može biti polazna osnovica da se sadašnja situacija počne mijenjati nabolje.

Ključne reči

konkurentska prednost; inovacije; elementi rizika; problemi uvođenja; organizacije zdravstvene zaštite; Federacija Bosne i Hercegovine

Reference

Ackroyd, S., Thompson, P. (1999) Organizational Misbehavior. London: Sage Publishing Inc
Andresen, T. (2010) Challenges in building innovative capacity and capabilities in health care. KS Innovation and development
Bateman, T.S., Snell, S.A. (2007) Management: Leading and Collaborating in a Competitive World. New York: McGraw-Hill
Bećirović, S., Plojović, S., Zornić, D., Ujkanović, E. (2011) Financial challenges in implementing inventions. Communications in Dependability and Quality Management, vol. 14, br. 1, str. 25-38
Borras, S. (2003) Innovation policy of the European Union: From government to governance. Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc
Brikinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. (2005) Management Innovation. London: Advanced Institute of Management Research
Csikszentmihalyi, M. (2004) Good Business: Leadership, Flow and the Making of Meaning. New York: Penguin Books
Federalno ministarstvo zdravstva (2010) http://www.fmoh.gov.ba/
Gavrankapetanović, F. (2010) Organizacija Sistema Zdravstva u tranzicijskim zemljama. Prezentacija. Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS)
Grossman, C. (2009) The Innovator's Prescription: A Disruptive Solution for Health Care. New York: McGraw-Hill
Inicijativa i civilna akcija (ICVA) (2010) Zašto nismo jednaki u pravima iz socijalne zaštite? Analiza stanja i preporuke za djelovanje. Prava za sve - učinimo ljudska prava stvarnim
Mašić, I., Novo, A., Toromanović, S. (2009) Socijalna Medicina. Sarajevo: Avicena
Mihajlović, B., Kostić, N. (2005) Menadžment u zdravstvu. Beograd: Čigoja štampa
Miljković, S.R. (2006) Menadžment i organizacija medicinskih ustanova. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Narayanan, V.K. (2001) Managing technology and innovation for competitive advantage. Prentice Hall
North, N., Bradshaw, I. (1997) Perspectives in Health Care. London: Macmillan Press Ltd
Porter, M.E. (1998) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Porter, M.E., Olmsted-Teisberg, E. (2006) Redefining health care: Creating value-based competition on results. Harvard Business School Publishing: Boston
Porter, T., o'grady M.K. (2007) Quantum Leadership: A Resource for Health Care Innovation. Sudbury: Jones and Bartlett Publishing, 2nd ed
Prester, J. (2010) Menadžment Inovacija. Zagreb: Sinergija-nakladništvo d. o. o
Rachlis, M. (2004) Prescription for Excellence: How Innovation is saving Canadian Health Care System?. Toronto: Herper Perennial Publishing Inc
Raffel, M. (1997) Health care and reform in industrialized countries. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania state University press
Ridic, G., Howard, T., Ridic, O. (2012) Medical Malpractice in Connecticut: Defensive Medicine, Real Problem or a Red Herring and #8211; Example of Assessment of Quality Outcomes Variables. Acta Informatica Medica, 20(1): 32
Ridic, O., Busatlic, S., Ridic, G. (2014) Aging of the population and its influence on the aggregate health care cost in the USA. UNITE: University Journal of Information Technology and Economics, Vol.1 (No.2) / 2014 / ISSN: 2335-0628. http://www.unite.edu.rs/
Ridić, O., Plojović, S., Busatlić, S., Ridić, G. (2014) Elektronski medicinski rekord (EMR) kao jedan od prioriteta inovacijskog menadžmenta u zdravstvu. u: 22 Telekomunikacioni forum-Telfor
Stošić, B. (2007) Menadžment inovacija - ekspertni sistemi, modeli i metode. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
West, M.A., Farr, J.L. (1992) Innovation and Creativity at Work. New York: John Wiley and Sons