Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2017, vol. 65, br. 4, str. 924-936
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/10/2017
doi: 10.5937/vojtehg65-12000
Creative Commons License 4.0
Ispitivanje mehaničkih strukturnih karakteristika oksidne keramike Al2O3 otporne na klizanje trenjem
Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku - IMTEL, Beograd

e-adresa: miki@insimtel.com

Projekat

Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma (MPNTR - 174004)

Sažetak

Al2O3 je tvrda oksidna keramika, hemijski bioinertna sa dobrim kliznim svojstvima, koja je našla široku primenu u projektovanju inženjerskih komponenti. Cilj rada bio je da se APS procesom sa promenom plazma struje proizvedu slojevi Al2O3 strukturnih i mehaničkih karakteristika koji će naći primenu za proizvodnju biomedicinskih prevlaka zasebno ili u kombinaciji sa hidroksiapatitom (HA) na površinama legura koje se koriste za izradu implanata. Prevlaka je deponovana sa plazma strujom 700, 800 i 900 A. Mehaničke karakteristike prevlake ispitane su primenom standarda Pratt & Whitney. Oblik površine čestica praha i površina prevlake ispitana je metodom SEM. Metalografska analiza unutrašnjih slojeva ispitana je svetlosnom mikroskopijom. Najbolje strukturne i mehaničke karakteristike Al2O3 prevlake deponovane sa 900 A potvrđene su ispitivanjem kliznih svojstava prevlake deponovne i polirane do ogledala na zaptivnom prstenu uparenom sa grafitnim prstenom na vodenoj kočnici.

Ključne reči