Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2017, vol. 27, br. 27, str. 83-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 21/12/2017
doi: 10.5937/zeint27-15653
Creative Commons License 4.0
Detekcija kvara kaveza asinhronog motora analizom talasnog oblika polazne struje
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla' + Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
cUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresa: radmila.partonjic@ieent.org

Sažetak

Kod elektromotornih pogona je veoma važna brza i sigurna identifikacija početka nastajanja kvara, kako bi se preduzele odgovarajuće korektivne mere i tako sprečila značajna oštećenja. U radu će biti prikazana uporedna dijagnostika dva visokonaponska asinhrona motora pomoću analize talasnih oblika struja u periodu zaletanja. Korišćenjem snimljenih signala određena je amplituda obrtnog vektora struje za obe mašine, nakon čega su posmatrani njihovi oblici i prisustvo komponente bliske 100Hz, koja ukazuje na postojanje kvara.

Ključne reči

asinhroni motor; dijagnostika kaveza; obrtni vektor struje; 100Hz komponenta

Reference

Bellini, A., Filippetti, F., Tassoni, C., Capolino, G.-A. (2008) Advances in Diagnostic Techniques for Induction Machines. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55(12): 4109-4126
Ceban, A., Pusca, R., Romary, R. (2012) Study of Rotor Faults in Induction Motors Using External Magnetic Field Analysis. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59(5): 2082-2093
Elkasabgy, N.M., Eastham, A.R., Dawson, G.E. (1992) Detection of broken bars in the cage rotor on an induction machine. IEEE Transactions on Industry Applications, 28(1): 165-171
Janda, Ž., Janković, M., Milošević, M., Jovanović, B. (2012) Napredna dijagnostika ekscentriciteta i loma kaveza visokonaponskih asinhronih motora. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 22, str. 235-249