Article metrics

  • citations in SCindeks: [2]
  • citations in CrossRef:[2]
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:26
  • full-text downloads in 30 days:24
article: 2 from 2  
Back back to result list
Oditor
2016, vol. 2, iss. 3, pp. 39-48
article language: Serbian
document type: Review Paper
published on: 26/06/2018
doi: 10.5937/Oditor1603039A
Razvoj računovodstva
(The title is not available in English)
Ministarstvo odbrane, Luanada, Republika Angola

Abstract

(not available in English)
Dvojno knjigovodstvo je nastalo pod uticajem sve razvijenijih i složenijih oblika privređivanja. Njegov nastanak se vremenski vezuje za srednji vek, a prostorno za stare italijanske pomorske i trgovačke gradove. Pod ovim oblikom knjigovodstva podrazumeva se svaka nastala poslovna promena u preduzeću bude evidentirana najmanje na dva računa - na levoj strani jednog i desnoj strani drugog računa. Najvažniji zadaci računovdostva se mogu svrstati u dve grupe: interne i eksterne. Interni zadaci računovodstva su dokumentovanje (količinsko i vrednosno), kontrola nad privrednim procesima u preduzeću, kao i pružanje osnova za planiranje stanja imovine i rentabiliteta upravi preduzeća. Eksterni zadaci su u vezi sa polaganjem računa i informisanjem, jer su preduzeća prema zakonu u obavezi da polože račune i informišu vlasnike, poverioce, zaposlene poreske organe kao i ostalu zainteresovanu javnost o njihovom finansijskom i prinosnom položaju.

Keywords

(portugalski) contabilidade; escrituração e; conta

References

Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2010) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Majstorović, A., Milojević, I. (2008) Računovodstvo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija
Malinić, D.S. (2007) Osnove računovodstva. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Nadoveza, B., Majstorović, A., Milojević, I. (2006) Računovdostvo i upravljanje troškovima. Beograd: Mladost biro
Škarić-Jovanović, K. (2016) Finansijsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet