Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2011, vol. 8, br. 19, str. 143-155
jezik rada: francuski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Bernar Dadije i nadahnuće tradicionalnim afričkim pričama
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: lilimat@nadlanu.com

Sažetak

Bernar Dadije iznosi na besprekornom francuskom jeziku tradiciju svoje rodne Afrike i pokazuje nesumnjivi dar dobrog posmatrača bića i stvari, svoju mudrost i svoju duhovitost. Tvrdimo da je nakon nepristrasnog ispitivanja moguće zaključiti kako ne treba stavljati znak jednakosti između učene književnosti i plemenitosti misli; isto tako, da ne treba označavati narodnu književnost kao naivnu i priglupu. Upoređujući pisanu književnu tradiciju Zapadnjaka i književnost zasnovanu na usmenoj tradiciji naroda Crnog kontinenta, pažljiv čitalac može da otkrije brojne zajedničke dodirne tačke Belaca i Crnaca. Pokušaćemo da pokažemo značaj tradicionalnih afričkih priča oslanjajući se na roman Bernara Dadijea Crna pregača. U svojoj studiji, odabrali smo da prvo govorimo o Pričama anji iz Indenije, koje je sakupio Marijus Ano Tusan, a potom o Crnoj pregači Bernara B. Dadijea. Cilj nam je da pokažemo snagu verbalnog izraza jedne književnosti bez slova svojstvene onima koje Zapadnjaci nazivaju divljacima, a čija mudrost se iznosi na videlo kada se napiše na jeziku nekadašnjih kolonizatora. U zaključku, želimo da ponovimo ono što smo rekli na početku svoga ogleda: ne treba stavljati znak jednakosti između narodne i učene književnosti. Međutim, bez pradedovskih narodnih priča, ne bi postojala učena afrička književnost, koja se zasniva na usmenoj književnosti.

Ključne reči

Littérature savante; littérature orale africaine; récit traditionnel africain; roman contemporain africain

Reference

Abastado, C. (1979) Mythes et rituels de l'écriture. Bruxelles: Editions Complexe
Bogliolo, F. (1976) Contes négro-africains et contes négro-américains. Éthiopiques 8, octobre site réalisé avec SPIP, 1976, http://éthiopiques.refer.sn/spip.php?article513 31. 08. 2010
Borgomano, M. (2000) Des hommes ou des bêtes. Paris: Harmattan
Dadié, B.B. (1955/1970) Le pagne noir. Paris: Présence africaine
Daiakité, B. (2003) De la page décriture et du mythe de lancêtre et de la parole dans le roman francophone ouest africain. Louisiana State University, thèse de doctorat
Delfosse, M. (1921) Lâme nègre. Bruxelles: Stock
Delfosse, M. (1925) Les Civilisations négro-africaines. Bruxelles: Stock
Dérivé, J. (2004) Le traitement littéraire du conte africain: deux exemples chez B. Dadié et B. Diop. Semen, De la culture orale à la production écrite: Littérature africaines, 18, http//semen.revues.org/document2226.html 31. 08. 2010
Fanon, F. (1952) Peau noire, masques blancs. Paris: Seuil
Koné, A. (1993) Des textes oraux aux romans modernes. Frankfurt: Verlag für Interkulturelle Communication
NGuessan, A.M. (1972/1976) Conte agni de lIndénié. Abijan: Imprimerie Nationale
Nkashama, N.P. (1997) Rupture et écriture de violence: études sur le roman et les littératures africaines. Paris: Harmattan
Paulme, D., Seydou, C. (1972) Les contes des Alliés animaux dans lOuest-Africain. Recherches en Littérature Orale Africaine, Paris, XII, 45, str. 76-108, EHESS
Scheub, H. (1985) A Review of African Oral Traditions and Literature, 28, 2-3, 1-72
Schreiber, K., Dadié, B. (1996) Le Pagne noir. Recueil de contes des pays baôlés. Dossier: Contes et légendes africains, 1-3, France Forum, Universität Bremen
Ugochukwu, F. (1985) Le Dialogue dans Le Pagne noir de Bernard Dadié. Éthiopiques, Revue négro-africaine de littérature et de philosophie, 43, III no 4, str. 14-37, http://éthiopiques.refer.sn/spip.php?article1482. 31. 08. 2010
Wilentz, G. (2001) Voices of the ancestors through the words of writers: Teaching the diasporas from an African cultural base. u: Toyola F. [ur.] Palaver of African literature, 1