Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Održivi razvoj
2019, vol. 1, br. 1, str. 29-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/05/2020
doi: 10.5937/OdrRaz1901029P
Creative Commons License 4.0
Karakteristike projektovanja ekoloških naknada
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
bMinistarstvo zdravlja, republički organ, Kragujevac

e-adresa: nemanja.pantic@kg.ac.rs, milovan.rosic@gmail.com

Sažetak

U težnji ka suzbijanju štetnih, po životnu sredinu, ponašanja putem novca, ekološki porezi moraju biti dizajnirani ekološkim kriterijumima i precizno određenim ekološkim ciljevima i treba da budu usmereni ka potencijalnom napretku u zaštiti životne sredine, a ne samo da se bave količinama zagađenja. Adekvatni ekološki porezi ne mogu proisteći iz proste primene ekološke ekonomije na ekološke ciljeve zasnovane na političim kompromisima.

Ključne reči

Reference

*** (2010/2011) Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. Sl. glasnik RS, br. 71/2010 i 6/2011 - ispr
*** (2009) Zakon o ambalaži a ambalažnom otpadu. Sl. glasnik RS, br. 36
Fullerton, D., Liecester, A., Smith, S. (2008) Environmental taxes. National Bureau of Economic Research, Working Paper 14197, (http://www.nber.org/papers/w14197)
Goeree, J.K., Holt, C.A., Palmer, K.L., Shobe, W., Burtraw, D. (2009) An experimental study of auctions versus grandfathering to assign pollution permits. u: RFF DP 09-39, Resources for the future, Washington, DC, septembar, Discussion paper
Goulder, L.H., Parry, I.W.H. (2008) Instrument choice in environmental policy. u: Resources for the Future, DP 08-07, Discussion paper, April
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekta 'Konstituisanje Srbije kao pravne države'
Polemis, M. (2000) Economic instruments as a means of environmental policy: The case of taxes. Athens, Greece: University of Athens, Case and Teaching Paper Series
Sandmo, A. (2009) The scale and scope of environmental taxation. Institut for Samfunnsokonomi, Department of Economics, Discussion paper, October
Schoeb, R. (2003) The double dividend hipothesis of environmental taxes: A survey. u: Working Paper Series No. 946, Center of Economic Srudies & Ifo Institute for Economic Research
Soares, D., Claudia, A. (2011) The design features of environmenatal taxes. London: School of Economics (Law Department), Doctoral thesis