Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2011, vol. 42, br. 1, str. 18-21
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/ScriMed1101018P
Uticaj edukacije za timove porodične medicine na zadovoljstvo pacijenata
aJavno zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banja Luka, Republika Srpska + Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra porodične medicine, Republika Srpska
bMinistarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska
cUniverzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Republika Srpska

e-adresa: npilipovicbroceta@yahoo.com

Sažetak

UVOD. Praćenje zadovoljstva pacijenata zdravstvenom zaštitom vrši se u cilju ocjenjivanja kvaliteta i poboljšanja zdravstvene zaštite. Do sada nije objavljeno istraživanje zadovoljstva pacijenata primarnom zdravstvenom zaštitom (PZZ) u Republici Srpskoj. Cilj istraživanja je da se procijene stavovi pacijenata i zadovoljstvo radom na nivou PZZ u Republici Srpskoj. Pored toga, željeli smo uporediti stavove pacijenata koji se liječe kod timova porodične medicine (TPM) i onih koji nisu edukovani u oblasti porodične medicine. METODE. Anketirali smo 2146 pacijenata u 21 mjestu Republike Srpske, primjenom EuroPep upitnika. Ukupan broj distribuiranih upitnika je bio 2200, a nepopunjenih upitnika je bilo 54. REZULTATI. Rezultati pokazuju da su pacijenti dodijelili više dobrih ocjena edukovanim doktorima, nego onima koji nisu obavili proces edukacije iz porodične medicine. Bolje ocjene su date TPM na pitanja koja se odnose na oporavak od bolesti, povratak na posao, emocionalne probleme i kontakt pacijent-doktor. ZAKLJUČAK. Organizacija službe na nivou PZZ u Republici Srpskoj je pozitivno ocijenjena od strane anketiranih. Pacijenti su zadovoljniji radom TPM, gdje su i doktori i sestre obavili edukativni proces. Anketiranima naročito pogoduje sistem naručivanja posjeta, telefonska komunikacija sa porodičnim doktorom, kao i pružanje dodatnih informacija. Ovo istraživanje pokazuje da je edukacija u oblasti porodične medicine korisna.

Ključne reči

tim porodične medicine; edukacija; EuroPep upitnik; zadovoljstvo pacijenata

Reference

Carr-Hill, R. (1992) The measurement of patient satisfaction. Journal of Public Health Med, 14: 236-285
Dağdeviren, N., Akturk, Z. (2004) An evaluation of patient satisfaction in Turkey with the EUROPEP Instrument. Yonsei Medical Journal, 45(1): 23-28
Grol, R., Wensing, M. (2000) Patients in Europe evaluate general practice: An international comparison. Br J Gen Pract, 50: 882-887
Kersnik, J. (2003) Patients' recommendation of doctor as an indicator of patient satisfaction. Hong Kong Med J, 9: 247-50
Szecsenyi, J., Goetz, K., Campbell, S., Broge, B., Reuschenbach, B., Wensing, M. (2011) Is the job satisfaction of primary care team members associated with patient satisfaction?. BMJ Quality & Safety, 20(6): 508-514