Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 38, br. 4, str. 445-459
Motiv postignuća i lokus kontrole kao motivacioni faktori evropskog identiteta
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

e-adresamihic@ff.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta u Srbiji i Crnoj Gori

Sažetak
Istraživanje predstavljeno ovim radom deo je projekta "Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta u Srbiji i Crnoj Gori" koje finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Osnovni cilj ovog istraživanje jeste utvrditi relacije između motiva postignuća i lokusa kontrole sa jedne strane i evropskog identiteta sa druge. Ovi motivacioni faktori su odabrani kao indikatori aktivističke orijentacije osobe, što je psihološki uslov razvoja svesti ljudi i društva u celini. Istraživanje je sprovedeno u toku 2003. godine na uzorku od 2653 ispitanika iz četiri regiona Srbije i Crne Gore, oba pola, različitog nivoa obrazovanja, starih od 18 do 43 godine. Skala EUROID2002 je bila upotrebljena za merenje nacionalnog i evropskog identiteta. Motiv postignuća utvrđivan je uz pomoć skale MOP2002, a lokus kontrole na osnovu skale LOK2003. Svi ovi instrumenti kreirani su na Odseku za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu. U svrhu obrade podataka korišćena je kanonička korelaciona analiza. Rezultati ukazuju na postojanje dve statistički značajne povezanosti između motiva postignuća i evropskog identiteta. Ostvarivanje cilja kao izvor zadovoljstva i težnja za takmičenjem sa drugima povezani su sa dva faktora koji čine evropski identitet - težnja za očuvanjem nacionalnog identiteta i isključiva nacionalna vezanost. Tako rezultati pokazuju da osobe koje teže kompeticiji u međuljudskim odnosima imaju izraženiji stepen nacionalizma. Nadalje, podaci pokazuju da je stepen nacionalizma veći što je veća istrajnost u takmičenju sa drugima. U relacijama lokusa kontrole i evropskog identiteta, uočene su tri statistički značajne povezanosti. Imajući u vidu dobijene rezultate, možemo.
Reference
Cinnirella, M. (1997) Towards a European identity?, Interactions between the national and European social identities manifested by university students in Britain and Italy. British Journal of Social Psychology, 36, 19-31
Salaj-Franceško, M.L., Mihić, V., Bala, G. (2002) Struktura motiva postignuća merena skalom MOP2002. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 134-143
Salaj-Franceško, M.L., Kodžopeljić, J.S., Majstorović, N., Mihić, V. (2002) Aspekti evropskog identiteta operacionalizovani skalom EUROID2002. u: Čukić B., Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, str. 105-114
Šakotić-Kurbalija, J.M., Milenković, S.D. (2002) Operacionalizacija pojma lokusa kontrole skalom LOK2002. u: Čukić B., Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. IV, str. 144-155
Tajfel, H., Turner, J.C. (1986) The social identity theory of intergroup behaviour. u: Worchel S. i Austin W.G. [ur.] Psychology of intergroup relations, Chicago: Nelson Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/PSI0504445M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka