Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 20  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2011, vol. 16, br. 1, str. 43-56
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/05/2011
Uticaj ekonomskog liberalizma na države u tranziciji
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
bPolicijska akademija, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresa: srdjan.milasinovic@kpa.edu.rs, zelimir.kesetovic@gmail.com

Sažetak

Govoreći o ekonomskom liberalizmu u XX i na početku XXI veka, koji se usmerio na koncept slobodne trgovine i s njom povezano učenje o laissezfaire, treba imati na umu da je on svu snagu usmerio na rušenje ekonomskih barijera koje su rasle unutar zemalja i između njih, s jedne, i na borbu protiv svih oblika organizacija od antičkih društava do novih sindikata, s druge strane. On je najviše odgovarao ekonomskim gigantima, jer im je pružao mogućnost slobodne konkurencije u kojoj veći i jači jednako slobodno može da pregazi slabijeg i manjeg. Mada je ekonomski liberalizam doživeo krizu nakon Prvog svetskog rata, i to od strane fašizma i komunizma, on je ipak uspeo da se u drugoj polovini XX veka, oporavi i da se vrati u jednoj novoj formi, u kojoj moćnici imaju još veću moć i u kojoj nemilosrdno, kako je to uostalom uvek i bilo, gaze slabije - u ovom slučaju nacionalne ekonomije srednje razvijenih i nerazvijenih država.

Ključne reči

liberalizam; globalizacija; mediji; vojni kompleks; bezbednosti; politički mitovi

Reference

*** (1995) The New great game in Asia. New York Times, 2. 1
Adorno, T., Horkheimer, M. (2001) The culture industry: Enlightenment as mass deception
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija?. Veternik: LDIJ
Blachman, B.M., Kaplan, S.S. (2001) The use of the armed forces as a political instrument. Washington, DC: Brookings Institution Press
Durham, M.G., Kellner, D.M., ur. (2007) Cultural studies: Key works. Blackwell Publishing
Fotopoulos, T. (1991) The Gulf War: The first battle in the North-South conflict. Athens
Fotopoulos, T. (1999) Mass media, Culture and Democracy. Democracy & Nature, Vol. 5:1, p 33-64
Friedman, M. (1979) Free to Choose. London: Harcourt Brace
Gavrilović, D. (2010) Lakoća manipulacije - mitovi liberalizma. Novi Sad
Gavrilović, D. (2004) Svetlost i tama savremenog sveta 1775-2000. Banja Luka: Glas srpski
Goldberg, D.T. (1993) Racist culture: Philosophy and the politics of meaning. Oxford: Blachwell
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija, terorizam. Beograd: Arhipelag
Kenedi, P. (1999) Uspon i pad velikih sila - ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine. Podgorica: CID
Kešetović, Ž., Milašinović, S. (2009) Bombs in Mercator and Kosovo crisis. u: Riešenie krizovych situacii v špecifickom prostredi, Medzinarodna vedecka konferencia (XIV), Žilina: Fakulteta špecialneho inžinierstva
Kirn, G. (2010) Očrt tranzicije v kapitalistično nacionalno državo kot projekt liberalne pomladi oziroma killing us softly po slovensko. u: Mitovi liberalizma, Novi Sad
mek Kvin, D. (2000) Televizija - medijski priručnik. Beograd: Clio
Milašinović, S., Kešetović, Ž. (2008) The role of military-industrial complex in development of economy. u: Međunarodni naučni skup Razvojne strategije preduzeća i privrede, Zbornik, Beograd: Megatrend univerzitet
Milašinović, S., Kešetović, Ž. (2008) Društveni konflikti i medijska konstrukcija. Kultura polisa, vol. 5, br. 8/9/10
Nojman, F. (1974) Autoritarna i demokratska država. Zagreb: Naprijed
Polanyi, K. (1957) The great transformation. Boston: Beacon
Ranković, M. (2000) Nova paradigma moći - Balkanska i jugoslovenska iskušenja. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 29-40
Schwarz, B. (1996) Mit o raznolikosti - američki vodeći izvozni artikal. Sociološki pregled, vol. 30, br. 1, str. 103-113
Vidojević, Z. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Institut za novinarstvo