Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2010, vol. 15, br. 3, str. 1-15
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/01/2011
Politički mit nacionalizma i antinacionalizama - izazov i savremena pretnja bezbednosti
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd
cUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: srdjan.milasinovic@kpa.edu.rs

Sažetak

Pitanja nacionalizma, etničke pripadnosti i političkih mitova u vezi s njima, u XXI, kao i u prethodnom veku, predstavljaju neiscrpnu sociološko-politikološku i bezbednosnu temu. Zbog svoje kompleksne prirode, ta pitanja se javljaju kao predmet brojnih rasprava i tumačenja, no, te rasprave često imaju ideološki sadržaj. To potvrđuju i tumačenja događaja pred kraj prošlog veka, kada je balkanski deo Evrope postao prostor sloma zakona i poretka, nastanka novih država i saveza, nacionalnog i verskog ekstremizma, etničkih sukoba i 'etničkog čišćenja', kao i nesposobnosti UN da reše krvave lokalne konflikte. U radu se nastoji ukazati na korene nacionalizma i nacionalnih konflikata u zapadnobalkanskom političkom prostoru tokom poslednje decenije minulog veka. Istovremeno, polje analize se usmerava ka funkcionalnoj dimenziji političkih mitova i stereotipa u naknadnoj političkoj konsolidaciji novo-nastalih nacionalnih identiteta ekspliciranih na primerima nacionalizma i antinacionalizma u kontekstu nastajanja sintetičkih nacija na prostoru bivše Jugoslavije.

Ključne reči

conflicts; nationalism; antinationalism; political myths; stereotypes; Serbia; Croatia

Reference

Barkan, E. (2007) Krivica nacija. Novi Sad: Stylos
Bracewell, W., Drace-Francis, A. (1999) South-eastern Europe: History, concepts, boundaries. Balkanologie, 3 (2), 47-66
Čolović, I.M. (1997) Politika simbola - ogledi o političkoj antropologiji. Beograd: Radio B92
Dejzings, G. (2005) Religija i identitet na Kosovu. Beograd: Biblioteka XX vek
Despotović, Lj., Gavrilović, D. (2007) Rat i manjine - rat u Hrvatskoj 1991-1995. Novi Sad: Stylos
Despotović, L. (2008) Srpska politička moderna - Srbija u procesima političke modernizacije 19. veka. Novi Sad: Stylos
Despotović, L., Drobac, M. (2008) Geopolitika i terorizam u vremenu globalizacije. Novi Sad: Stylos art
Gardels, N. (1991) Two Concepts of Nationalism. New York Review of Books, 38/91
Jansen, S. (2005) Antinacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Jevtović, Z. (2008) Mit o velikoj Srbiji - između političkih stavova, religije i nacionalizma. u: Mitovi i stereotipi nacionalizma i komunizma na prostoru bivše Jugoslavije, Novi Sad: CHDR
Jovanović, S. (1990) Sabrana dela. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, tom 3
Kegli, C.W., Wittkof, E.R. (2002) World Politics: Trend and transformation. Wadsworth: Thomson Learning, Inc, Ninth edition
Matić, M. (1998) Mit i politika. Beograd: FPN
Milašinović, S., Kešetović, Ž. (2009) Mogućnosti rešavanja unutardržavnih konflikata. Međunarodni problemi, vol. 61, br. 1-2, str. 163-186
Offe, C. (1999) Varieties of transition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
Perica, V. (2006) Balkanski idoli. Beograd: XX vek, 1-2
Radić, R.Đ. (2005) Srbi pre Adama u posle njega - istorija jedne zloupotrebe - slovo protiv 'novoromantičara'. Beograd: Stubovi kulture
Sivard, R.L. (1999) World military and social expenditures. Washington, DC: World Priorities
Slavujević, Z.Đ. (1986) Savremeni politički mit. Beograd: Radnička štampa
Smith, A.D. (1998) Nacionalni identiteti. Beograd: Biblioteka XX vek
Stanković, Đ. (2004) Istorijski stereotipi i naučno znanje. Beograd: Plato
Šljukić, S. (2009) Društveni sukobi i njihove posledice srpske izbeglice i mit o Krajini. u: Šljukić Srđan [ur.] The faith of refugees and emigrants from the territory of former Yugoslavia, Zbornik, Novi Sad: CHDR, 47-59
Tripković, M. (2006) Osnovi sociologije. Novi Sad: Stylos
Vidojević, Z. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ranih. Beograd: Institut za novinarstvo
Vidojević, Z. (2006) Kuda vodi globalizacija. Beograd
Žerarde, R. (2000) Politički mitovi i mitologije. Beograd: XX vek