Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2009, vol. 14, br. 1, str. 117-132
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/12/2009
Društvene promene i moderna kriza - izazov za teoriju i menadžersku praksu
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresa: srdjan.milasinovic@kpa.edu.rs

Sažetak

Krize su stalni pratilac društvenog života. Sa napretkom društva i tehnologije koja postaje sve dostupnija i sve komplikovanija, ljudska vrsta se suočava sa sve raznovrsnijim i brojnijim krizama.U ovom radu razmatraju se karakteristike fenomena modernih kriza i njihova razlika u odnosu na klasične krize, kao i najznačajniji procesi koji su doveli do ove transformacije. Pored toga ističu se ključne teškoće koje moderne krize postavljaju pred menadžere. Promenljiva priroda savremenih kriza ima direktne implikacije na krizni menadžment. Administrativni repertoar strategija prevencije i intervencije nije odgovarajući za savremene krize koje su sve složenije i sve više međuzavisne. Vreme je da se ovi događaji uzmu ozbiljno, da iz njih počne da se uči i da ta znanja počnu da se primenjuju kako bi se ubuduće takvi događaji izbegli, ili barem ograničile njihove štetne posledice. Upravo u tome i jeste smisao zasnivanja kriznog menadžmenta kao novog istraživačkog polja i nastavno naučne discipline. Štaviše, konvencionalni organizacioni model koordinacije je neprikladan za postupanje sa prolifelirajućim mnoštvom organizacija i pojedinaca uključenih u proces kriznog menadžmenta. Sve veća politizacija kriznog procesa stavlja nove zahteve pred krizne menadžere. Moderne krize javljaju se kao izazov za savremene menadžere pokazujući sadržinsku i organizacionu nedostatnost klasičnog kriznog menadžerskog repertoara i filozofije, ozbiljno stavljajući na probu sposobnosti pojedinaca, timova i celih organizacija. Nova kriza zahteva i novi način mišljenja.

Ključne reči

Reference

Arjen, B., Lagadec, P. (2000) Preparing for the future: Critical challenges in crisis management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 8(4): 185
Beck, U. (1992) Risk society: Towards a new modernity. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Boin, A., t'Hart P. (2003) Public leadership in times of crisis: Mission impossible. Public Administration Review, Vol. 63, No. 5
Boin, A., Kofman-Bos, C., Overdijk, W. (2004) Crisis simulations: Exploring tomorrow' s vulnerabilities and threats. Simulation & Gaming, 35(3): 378
Ellis, P. (1998) Chaos in the underground: Spontaneous collapse in tighty-coupled system. Journal of Contingencies and Crisis Management, 6(3): 137
Hart, P., Rosenthal, U., Kouzmin, A. (1993) Crisis Decision Making: The Centralization Thesis Revisited. Administration & Society, 25(1): 12
Hart, P. (1997) Preparing policy makers for crisis management: The role of simulations. Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 5, Number 4,pp. 207-215
Hart, P.T. (1994) Group-think in government: A study of small groups and policy failure. Baltimore: Johns Hopkins University Press
Huntington, S.P. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. New York, itd: Simon and Schuster
Jackall, R. (1988) Moral mazes: The world of corporate managers. Oxford: Oxford University Press
Kennedy, P. (1988) The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000. London, itd: Unwin Hyman
Kleiboer, M. (1997) Simulation methodology for crisis management support. Journal of Contingencies and Crisis Management, 5(4): 198
Masuch, M. (1985) Vicious Circles in Organizations. Administrative Science Quarterly, 30(1): 14
Nijkamp, P. (1994) Global environmental change: Management under long-range uncertainty. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2(1): 1
Preston, T., Cottam, M. (1997) Simulating US foreign policy crises: Uses and limits in education and training. Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 5, number 4, Special Issue on the Use of Crisis Simulation in the Academic, Business and Policy Communities, str. 195-197
Quarantelli, E. (2001) Another selective look at future social crises: Some aspects of which we can already see in the present. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 9., Dec
Rosenthal, U. (1998) Future disasters, future definitions. London: Routledge, pp. 146-159
Thomas, W., Thomas, D. (1928) The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: A.A. Knopf
Turner, B.A. (1992) Stepping into the Same River Twice: Learning to Handle Unique Management Problems
Wildavsky, A. (1988) Searching for safety. New Brunswick: Transaction Books
Wilson, J.Q. (1989) Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It?. New York: Basic Books