Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2009, vol. 14, br. 3, str. 133-151
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/02/2010
Politička ekologija energetske bezbednosti
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresa: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Politika u oblasti energetike spada u red strateških pitanja savremenih društava - kako pojedinačnih država, tako i međunarodne zajednice, saveza i odnosa na kojima počiva. Kao jedno od značajnih pitanja u funkciji razvojnih mogućnosti, privredne, ekonomske, vojne i tehnološke moći jedne zemlje, pitanje energetske politike danas se sve više pretvara u složenu kalkulaciju nužnosti i ograničenja. Resursi energenata su ograničeni i neobnovljivi, a potražnja za njima je u stalnom porastu jer je funkcionisanje modernih ekonomija bez njih nezamislivo. U uslovima globalizovane industrije i svetskih ekonomskih tokova, posebno trgovine, neprestana i sigurna proizvodnja energije pitanje je i međunarodnog prestiža. U radu se analiziraju politički odnosi i kontroverze, koji determinišu kreiranje strategija nacionalne i globalne energetske bezbednosti, na primerima Sjedinjenih Američkih Država, Venecuele i Ruske Federacije.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Perspectives à 30 ans. Paris: Ministère de la Défense
Arežina, V. (2008) Problemi merenja ekološke bezbednosti. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Engdahl, W.F. (2004) Stoljeće rata - anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak. Zagreb: AGM
Galoa, P.M. (1997) Strategija na balkanskom tlu. Smisao, 1
Maugeri, L. (2006) The Age of oil the mythology, history, and future of the world's most controverisal resource. Westport: Praeger
Olah, G.A., Goeppert, A., Prakash, G.K.S. (2006) Beyond oil and gas: The methanol economy. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
Paul, B. (2007) Future energy: How the new oil industry will change people, politics and potrfolios. New Jersey: John Wiley & Sons
Shelley, T. OIL, politics, poverty and the planet. London - New York: Zed Books
Zubrin, R. (2007) Energy victory: Winning the war on terror by breaking free of oil. Amherst: Prometheus Books