Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 48, br. 1-3, str. 140-145
Neki aspekti ekonomske politike
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Ekonomska politika je ukupnost mera i upravljačkih akcija koje preduzimaju država i druge upravljačke institucije kojima se deluje na ekonomski proces. Činioci ekonomske politike su: ciljevi, subjekti, instrumenti i mere ekonomske politike. Između privrednog sistema i ekonomske politike postoji visok stepen međuzavisnosti. Shvatanja pristalica aktivističke ekonomske politike su da ekonomske vlasti kratkoročnim diskrecionim merama iz domena monetarne i fiskalne politike mogu da neutrališu ekonomsku nestabilnost: da u vreme recesije vode ekspanzionističku, a u vreme jake konjukture restriktivnu ekonomsku politiku. Zadatak ekonomske politike je da putem ciljeva i upravljačkih akcija (mera i instrumenata) obezbedi okruženje za konstantno povećanje proizvodnje.
Reference
Bajec, J.M. (1995) Aktivistička vs neaktivistička ekonomska politika u okviru novog privrednog sistema Jugoslavije. u: Šoškić Branislav [ur.] SEJ Obnova i razvoj tržišnog sistema u Jugoslaviji; savetovanje, 19-21 jun, Budva, Beograd: Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, str. 19-21
Cvetanović, S.Ž. (1999) Teorija i politika privrednog razvoja. Niš: Ekonomski fakultet
Cvetanović, S.Ž., Đurović, G. (1996) Privredni razvoj. Podgorica: Ekonomski fakultet
Đerić, B. (1998) Osnovi ekonomske politike. Srpsko Sarajevo: Ekonomski fakultet
Đerić, B. (1997) Teorija i politika privrednog razvoja. Beograd: Savremena administracija
Purić, S. (1994) Makroekonomija. Peć: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Stojadinović, D. (1997) Makroekonomska analiza. Priština: Ekonomski fakultet - Institut za ekonomska istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka