Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2011, vol. 63, br. 4, str. 303-313
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Koncept senzorskog komunikaciono-informacionog sistema komandno-izviđačkog vozila KIS-a artiljerijskog diviziona za vatrenu podršku
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, CKISIP, Beograd
bVojna akademija, Univerzitet odbrane, Beograd
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Vojnotehnički institut, Beograd

Projekat

Rentabilni izbor novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orijentacije Srbije u 21. veku (MPNTR - 47029)

Sažetak

Sastavni deo strukture komandno-informacionog sistema snaga za vatrenu podršku (KIS SVP) koji treba da obezbedi sprovođenje procesa komandovanja, izviđanja, upravljanja i rukovanja vatrom artiljerijskih jedinica za vatrenu podršku je funkcionalna komandno-izviđačka celina realizovana u vidu komandno-izviđačkog vozila (KIV). Izvršavanje osnovnih funkcija, kao što su prikupljanje, obrada, analiza, zaštita i distribucija informacija zahteva da se unutar strukture KIV-a izvrši integracija i uvezivanje tehničkih podsistema KIS i to podsistema senzora, podsistema integrisane telekomunikacione i računarske mreže (ITRM) i podsistema računara. Kroz sadržaj ovog rada je, sa aspekta osnovnih načela i potrebnih rešenja, opisan jedan koncept za realizaciju senzorskog i komunikaciono-informacionog podsistema KIV-a potrebnog za izvršavanje komandno-izviđačke funkcije u artiljerijskom divizionu za vatrenu podršku.

Ključne reči

komandno informacioni sistem; artiljerijski divizion za vatrenu podršku; komandno-izviđačko vozilo; integrisana telekomunikaciona računarska mreža; podsistem senzor; komandno-izviđačka funkcija

Reference

Klein, E. (1973) Mathematical methods in theoretical economics. New York-San Diego, itd: Academic Press
Levin, R., Rubin, D., Stinson, J., Gardner, E. (1989) Quantitative approaches to management. New York: McGraw-Hill
Raman, K., Chatterjee, R. (1995) Optimal monopolist pricing under demand uncertainty in dynamic markets. Management Science, vol. 41, str. 144-161
Takayama, A. (1974) Mathematical economics. Chicago, itd: Dryden Press