Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2000, vol. 5, br. 1, str. 19-26
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
O policijskom pravu, obrazovanju i praksi
Policijska akademija

Sažetak

Skladan i što je moguće produktivniji odnos između četiri kategorije (pozitivno policijsko pravo-nauka policijskog prava-policijsko obrazovanje-policijska praksa), koje su u velikoj meri isprepletane i međusobno uslovljene, biće po mišljenju ovog autora od presudnog značaja za uspešnost policijskih organizacija u budućnosti. U članku se ove kategorije i odnosi među njima razmatraju prevashodno sa gledišta mesta i uloge policijskog prava. Pri tome se i samo policijsko pravo posmatra trojako kao zaokružen i osoben deo postojećeg pravnog sistema zemlje, kao nastavna disciplina i (u nastajanju) kao naučna disciplina od koje će u osnovi zavisiti i razvoj ostalih razmatranih kategorija.

Ključne reči

Reference

Decocq, A., Montreuil, J., Buison, J. (1991) Le droit de la police. Paris
Dimitrijević, P., Marković, R.Č. (1986) Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Dixon, D. (1997) Law in policing: Legal regulation and police practices. New York
Gaines, L., Southerland, M., Angell, J. (1991) Police administration. New York
Lisken, H., Denninger, E. (1992) Handbuch des Polizeirechts. Munchen: C. H. Becksche Verlag
Lukić, R.D. (1979) Teorija države i prava. Beograd: Savremena administracija
Marković, R.Č. (1995) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija