Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 33, br. 1, str. 123-135
Gde možemo da naučimo matematiku - istorijski memoar
Univerzitet u Midleseksu, Odeljenje za matematiku, London, Velika Britanija

e-adresasnezana@mathsisgoodforyou.com
Ključne reči: nacionalni kurikulum u Engleskoj; Prinčevski nastavnički institut; MKMO (Međunarodni kongres o matematičkom obrazovanju); Grupa za istoriju i pedagogiju matematike (IPM); Evropska letnja škola (ELŠ)
Sažetak
U ovom radu prvo se sagledava upotreba istorije matematike u matematičkom obrazovanju u Engleskoj, kako bi se ponudio uvid u moguće načine na koje istorija matematike može da doprinese matematičkom obrazovanju na nacionalnom i lokalnom nivou. Potom je predstavljena studija slučaja, zasnovana na našem dugogodišnjem radu u matematičkom obrazovanju u ovoj zemlji, u kojoj se ispituje niz iskustava vezanih za rad sa nastavnicima u okviru dva programa za nastavnike matematike koje smo kreirali i vodili na Prinčevskom nastavničkom institutu (Prince's Teaching Institute) u periodu od 2009. do 2017. godine. Ovaj istraživački rad oslanja se na postojeće naučne studije o upotrebi istorije matematike u nastavi matematike. Istražujemo odnos između istorije, filozofije matematike i matematičkog obrazovanja. Ispituju se određeni primeri upotrebe istorije matematike, kao i korist koju nastavnici i studenti matematike mogu imati od proučavanja ove oblasti. Pored toga, predlažu su načini na koje nastavnici matematike mogu da inkorporiraju istoriju matematike u nastavu. U radu predstavljamo nekoliko međunarodnih tela koja podržavaju istraživanje načina na koje istorija matematike može da se upotrebi u nastavi, kao što su radne grupe u okviru MKMO (Međunarodni kongres o matematičkom obrazovanju/International Congress of Mathematics Education - ICME), kao i globalno udruženje naučnika koji se bave istorijom matematičkog obrazovanja, organizovanih u okviru Grupe za istoriju i pedagogiju matematike (History and Pedagogy of Mathematics Group, organizacija koja je pridruženi član Međunarodne unije matematičara - MUM/International Mathematical Union - IMU). U okviru ovih organizacija sprovode se istraživanja u čijem fokusu su različite teme, uključujući ispitivanje teorijskih i konceptualnih osnova za uključivanje istorije matematike u matematičko obrazovanje, kao i epistemologije u obrazovanje nastavnika i studenata matematike. Razmišljanja o našim iskustvima, prvo u radu sa učenicima srednjih škola, a kasnije i sa budućim nastavnicima matematike, rezultirala su formiranjem novog pristupa za korišćenje istorije matematike u nastavi. Osnovu novog pristupa, opisanog u ovom radu, čini ispitivanje sposobnosti nastavnika da "zamisle" istorijsku atmosferu i likove poznatih matematičara u odgovarajućem kontekstu i u odnosu na oblast matematike kojom su se bavili. Uspešnost ovog pristupa zavisi od toga koliko je nastavnik matematike u stanju da zamisli i osmisli primere koje bi mogao da koristi u učionici. Budući da ima tako mnogo primera grupa ljudi, nacija, ili pokreta, uglavnom anonimnih (npr. škole abakusa u srednjovekovnoj Evropi), koji su dali svoj doprinos matematici, za nastavnike je veliki izazov da predstave određeni kontekst u malom prostoru kao što je učionica, i u ograničenom vremenu, koliko dozvoljava trajanje jednog školskog časa. Naša istraživanja tokom dve decenije sažeto su opisana u radu, kao i naša angažovanja u (savremenim) matematičkim organizacijama i društvima. Na osnovu tih iskustava, kao i na osnovu neprekidnog učenja o životu i radu mnogih matematičara, uključujući i one koji rade u industriji, vladinim organima, obrazovanju i finansijskom sektoru, predlažemo način na koji se sva TA iskustva mogu metaforički preneti u učionicu. Radi se, zapravo, o novom pristupu za uključivanje istorije matematike u nastavu matematike koji se bazira na drevnoj metodi veštine memorisanja, oživljenoj u doba renesanse. Pristup podrazumeva kreiranje imaginarnog pozorišta u koje su uključeni matematički objekti i slike. Kako predstaviti matematičare iz prošlosti i njihov rad je tema koja nas je godinama okupirala, a naš inovativni pristup, postavljen u okvire "veštine memorisanja", koristan je jer može lako da se replicira u bilo kojim uslovima i mogu da ga koriste nastavnici u bilo kom obliku nastave matematike. Ovakvo "pozorište istorije matematike" predstavlja scenu na kojoj matematika i matematičari igraju večitu igru otkrivanja koja oduševljava i angažuje svakoga ko je vidi i doživi, uključujući nastavnike matematike i njihove učenike.
Reference
Barwell, M.E. (1913) The advisability of including some instruction in the school course on the history of mathematics. Mathematical Gazette, 7(104): 72-79
Day, M.D. (1986) Artist-teacher: A problematic model for art education. Journal of Aesthetic Education, 20(4): 38-42
Department for Education (2014) National curriculum in England: Mathematics programmes of study. UK
Fauvel, J., van Maanen, J. (1997) The role of the History of Mathematics in the Teaching and learning of mathematics: Discussion document for an ICMI study (1997-2000). Educational Studies in Mathematics, 34(3): 255-259
Foster, C. (2013) Mathematical études: Embedding opportunities for developing procedural fluency within rich Mathematical contexts. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44(5): 765-774
Furinghetti, F. (2012) History and epistemology in mathematics education. u: Hansen V.L; Gray J. [ur.] Encyclopedia of life support systems, Oxford, UK, 132-165
Heppel, G. (1893) The use of history in teaching mathematics. u: Robinson W.J. [ur.] Nineteenth general report of the Association for the Improvement of Geometrical Teaching, Bedford, UK, 19-33
Jankvist, U.T. (2009) Using a history as a 'goal' in mathematics education. Denmark: Roskilde University - Department of Science, Systems and Models, doctoral dissertation
Katz, V.J. (2000) Using history to teach mathematics: An international perspective. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Lawrence, S. (2004) History of mathematics resources for 11 to 16 year olds: Maths is good for you. u: Proceedings of the CSHPM and BSHM Joint Conference, 9-11. July 2004, Cambridge, UK, Penn State Erie - The Behrend College, Vol. 17, 128-132
Lawrence, S. (2007) History of mathematics. National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics, Retrieved January 2, 2020. from www: https://www.ncetm.org.uk/resources/3245
Lawrence, S. (2009) What works in the classroom: Project on the history of mathematics and the collaborative Teaching practice. u: Proceedings CERME 6, January 28th 2009, Lyon, France, 2742-2761, http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/wg15-08-lawrence.pdf
Lawrence, S. (2011) Dee and his books: Lessons from the History of Mathematics for primary and middle school teachers. BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics, 26(3): 160-166
Lawrence, S., Ransom, P. (2011) How much meaning can we construct around geometric constructions?. u: Proceedings of the 7th European Congress on Research in Mathematics Education, February 9-13. 2011, Poland: University of Rzeszów
Lawrence, S. (2012) Enquiry led learning and the history of mathematics. u: De Vittori T. [ur.] The usage of technology in the learning of history of science and mathematics, Berlin: Frank & Time
Lawrence, S. (2013) The historical thread: Enhancing the subject knowledge with the history of mathematics for newly qualified teachers. u: 12th ICME, July 2012, Seoul, Korea
Lawrence, S., Đokić, O. (2014) History in mathematics education and history of mathematics education: Cultures of mathematics education. Teaching Innovations, Special Issue, 27 (3), retrived January 21, 2020. from www: http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/vol-27-no-3
Lawrence, S. (2015) The history of the fourth dimension: A way of engaging pupils in secondary classrooms. u: Proceedings of CERME 9, February 2015, Prague, 1846-1852
Lawrence, S. (2016) What are we like. u: Larvor B. [ur.] Mathematical cultures: The London meetings 2012-2014: Trends in the history of science, Springer - Birkhauser, 111-126
Lawrence, S. (2019) The art and architecture of mathematics education: A study in metaphors. u: Barbin É; Jankvist U.T; Kjeldsen T.H; Smestad B; Tzanakis C. [ur.] Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education: ESU-8, Skriftserie 2019, Oslo: Oslo Metropolitan University, 515-530
Panasuk, R.M., Horton, L.B. (1993) Integrating history of mathematics into the classroom: Was Aristotle wrong?. Journal of Curriculum and Teaching, 2 (2), 37-46
Robson, E., Stedall, J. (2008) The Oxford handbook of the history of mathematics. Oxford, UK: Oxford University Press
Smith, A. (2004) Making mathematics count: The Department for Education and Skills' response to professor Adrian Smith's inquiry into post-14 mathematics education. Great Britain: DfES, Retrieved January 20, 2020. from www: http://hdl.voced.edu.au/10707/81562
Wiest, L., Johnson, S. (2005) Providing female role models in mathematics and computer science. Australian Primary Mathematics Classroom, 10 (1), 12-17
Yates, F. (1966) The art of memory. London: Routledge
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2001124L
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

International Review (2020)
Digital storage and online mediated memory
Baltezarević Borivoje, i dr.

God Učit fak Vranje (2015)
Uloga i značaj istorije matematike u nastavi
Dejić Mirko, i dr.