Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2001, vol. 43, br. 6, str. 737-747
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 26/05/2009
Metrološke vrednosti indikatora za procenu osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca - matematički model
aPolicijska akademija, Beograd
bViša škola unutrašnjih poslova, Beograd

Sažetak

Oblast izučavanja Specijalnog fizičkog obrazovanja (SFO) u delu koji se bavi podsistemom Bazičnog motoričkog statusa (VMS) pripadnika službe, izučava i problematiku savlađivanja vodenog prostora, sa osnovom usmerenom na veštinu plivanja. Predmet istraživanja rada je utvrđivanje metroloških karakteristika a cilj definisanje najinformativnijih indikatora za procenu nivoa osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca. U istraživanju su učestvovali studenti Policijske akademije (N = 51) koji su metodom slučajnog uzorka izabrani iz populacije prve godine studija. Studenti su testirani četiri puta, na početku i kraju zimskog i letnjeg semestra, na deonicama od 25 m, 50 m 100 m i 200 m. Postupkom fitovanja korišćenjem metode najmanjih kvadrata podaci su stavljeni u linearnu funkciju zavisnosti distanca-vreme i brzina-distanca iz kojih je izračunato: kritične brzine plivanja i koeficijenti energetske efikasnosti plivanja na 50 m, 100 m i 200 m, kao i koeficijenti intenziteta, kapaciteta i moći (snage) energetskih procesa pojedinca realizovanih plivanjem. Rezultati pokazuju da su metrološke vrednosti korišćenih indikatora (pouzdanost, adekvatnost, interkorelacija i valjanost) visoko statistički pouzdane na nivou p < 0.000. NajveĆi procenat objašnjene varijanse merenja poseduju indikatori postignuta na drugom testiranju, a najveĆu valjanost imaju indikatori kritične brzine na deonici od 200 m (Vcrit200), koeficijent energetske efikasnosti plivanja na 200 m (Eefik200) i indikator za procenu moći (snage) energetskih procesa (abintegr), pa se oni i preporučuju kao najinformativniji za upotrebu u daljim istraživanjima i praksi.

Ključne reči

osnovne plivačke sposobnosti policajaca; energetska efikasnost plivanja; intenzitet i kapacitet energetskih sistema; moć energetskih procesa; primarni energetski supstrat

Reference

*** (1970) Survival, FM 21-76: Department of the Army Field Manual. United States of America: Department of Army
Anders, P. (1957) Pomorsko-riječna policija. Izbor, 3(4), str. 411-421
Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982) Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu
Dopsaj, M. (1998) Promena strukture plivačke sposobnosti studenata prve go dine Policijske akademije pod uticajem nastave plivanja Specijalnog fizičkog obrazovanja. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Magistarska teza
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Vučković, G. (1999) Evaluation of specific swimming skills in policeman. u: International Congress of Physical Education and Sport (7th), Democritus University of Thrace, Komotini, Greece, 18-21 May
Dopsaj, M., Milošević, M., Arlov, D., Blagojević, M. (1996) Indikatori za procenu izdržljivosti u plivanju kod studenata I godine policijske akademije. Bezbednost, vol. 38, br. 1, str. 62-73
Dopsaj, M., Arlov, D., Blagojević, M. (1997) Faktorska struktura indikatora izdržljivosti u plivanju kod studenata I godine Policijske akademije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 2, br. 1, str. 110-123
Foster, N. (1993) The making of a royal marine commando. London: Sidgwick & Jackson Limited
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice-Hall
Jevtović, I.M., Dević, R.M. (1999) Medicinska statistika - sa uvodom u multivarijacionu analizu. Beograd: I. Jevtović
Matković, I. (1995) Značaj plivanja Specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Savetovanje iz Specijalnog Fizičkog Obrazovanja (I), 11. novembar 1994, Zbornik radova, Beograd: Policijska akademija, str. 57-59
Mclaren, D., Coulson, M. (1999) Critical swim speed can be used to determine changes in training status. u: Keskinen K., Komi Peter P., Hollander A. [ur.] Biomechanics and medicine in swimming, Jyväskulä, Finland: University of Jyväskulä - Department of Biology of Physical Activity, VIII, str. 186-189
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Milošević, M., Milić, Z., Stefanović, Đ., Ćirković, Z. (1998) Metode i sredstva za razvoj i dijagnostiku dimenzija brzine specifičnih kretanja policajaca. Bezbednost, 40(5):661-674
Petrović, T. (1997) Specijalne snage ratnih mornarica stranih armija. Vojno delo, vol. 49, br. 2, str. 106-122
Ristanović, D. (1969) Savremena biofizika, 3 - matematičko modelovanje pojava u biološkim sistemima. Beograd: Naučna knjiga
Rowell, L., Williams, S., Hill, W. (1996) Critical velocity is minimal velocity. Medicine and Science in Exercise and Sports, 28(5), Supplement abstract 101