Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
1998, vol. 3, br. 1, str. 31-37
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Određivanje profila policajca u prostoru praktičnog gađanja u uslovima različitog zamora u funkciji otpornosti i brzine oporavka od stresa

Sažetak

Određivanje profila je urađeno na uzorku od 46 policajaca sa nadprosečnim motoričkim statusom, u dobi od 20 do 28 godina, pri čemu su otpornost na stres i brzina oporavka od stresa procenjene skalom od 0 do 1 korišćenjem modifikovanog Cloninger-ovog CPQ testa za trodimenzionalno određivanje strukture ličnosti. Prostor praktičnog gađanja određen je sa 10 promenljivih to jest brojem pogodaka i vremenom gađanja u pet meta koje su postavljene na distancama 7, 10, 15m, 20 i 25m u uslovima kompezovanog i dekompezovanog zamora. Kompezovani zamor uslovljen je padom nivoa glikogena u mišićima na 30% rezerve, što se postizalo tako što je svaki ispitanik trčao 40 minuta sa 85% od brzine pri kojoj je potrošnja kiseonika maksimalna (kritična brzina). Izračunavanje potrebnih veličina za dovođenje ispitanika u fazu kompezovanog zamora urađeno je sledećim funkcijama: V = 0.0014 K + 0.1786; T = -0.0778 V2 + 8.5V - 110 i G = 0.0711V2 - 12.267V + 560, gde je: V - procenat kritične brzine dimenziono izražena u metrima u sekundu m/s, K - distanca pretrčana u Kuperovom testu, dimenziono izražena u metrima, T - najduže vreme u kome ispitanik može da trči zadatim intezitetom, dimenziono izraženo u minutima G - nivo glikogena u mišićima nogu, dimenziono izražen u mMol/kg. U fazu dekompezovanog zamora ispitanici su dovođeni trčanjem specijalnog poligona četiri serije po četiri ponavljanja, uz smanjenje pauza između ponavljanja u seriji. Prosečno trajanje jednog ponavljanja je 57 sekundi, pri čemu je prosečna vrednost pulsa bila 197 otkucaja u minutu, dok je prosečan nivo mlečne kiseline izmeren po završetku svih zadataka a pre gađanja iznosio 19 mMol/l. Na osnovu vrednosti otpornosti na stres i brzine oporavka od stresa korišćenjem Euklidske mere odstojanja uzorak policajaca podeljen je u dve grupe prema praćenim vrednostima. Zatim je faktorskom analizom u prostoru praktičnog gađanja, koji je određen rezultatima postignutim u uslovima kompezovanog i dekompezovanog zamora za svaku grupu određen profil uspešnog policajaca. Profil grupe koja je postigla prosečne rezultate u otpornosti i brzini oporavka na stres određen je u kompezovanom zamoru sa tri a u dekompenzovanom zamoru sa četiri faktora. Profil grupe koja je postigla nadprosečne rezultate u otpornosti i brzini oporavka na stres određen je u kompezovanom zamoru sa četiri a u dekonpenzovanom zamoru sa tri faktora.

Ključne reči

otpornost na stres; brzina oporavka od stresa; kompenzovani zamor; dekompezovani zamor; praktično gađanje; profil policajca

Reference

Anson, R.H., Bloom, M.E. (1988) Police stress in an occupational context. Journal of Police Science and Administration, br. 4, str. 229-233
Arlov, D., Milošević, M., Jovanović, S., Dopsaj, M., Blagojević, M., Mudrić, R. (1996) The influence of distance on motor learning of interception in special physical education. u: Theodorakis Y. i Papaioannou A. [ur.] Proceedings of International Congress on Sport Psychology 'Sports Psychology: New trends and applications', Komotini, Greece, 1-3 November 1996, str. 304-308
Blagojević, M., Stojičić, R., Milošević, M., Milovanović, R.V., Arlov, D., Dopsaj, M. (1996) The relationship between stress resistance and stress recovery speed with the indicators of compensated and decompensated fatigue. u: Theodorakis Y. i A.Papaioannou [ur.] Sports psychology: New trends and applications - International Congress on Sport Psychology, Komotini, Greece, str. 309-312
Milošević, M., Jovanović, S., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1996) The methodology of assessing the adoption of motoric programs in special physical education. u: Theodorakis Y. i Papaioannou A. [ur.] Proceedings of International Congress on Sport Psychology 'Sports Psychology: New trends and applications', Komotini, Greece, 1-3 November 1996, str. 297-303
Pašić, M. (1989) Fiziologija nervnog sistema. Beograd: Naučna knjiga
Pendleton, M., i dr. (1989) Stress and strain among police, fire-fighters and government workers: A comparative analysis. Criminal Justice and Behavior, 2, str. 196-210
Stojičić, R. (1994) Određivanje motoričke efikasnosti pripradnika specijalnih jedinica. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, magistarski rad
Zar, J.H. (1996) Biostatistical analysis. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall