Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 2, str. 211-222
Impulsna metoda sa direktnim grejanjem za određivanje termofizičkih osobina metala i legura u širokom temperaturnom opsegu
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresamarijanab@vinca.rs
Ključne reči: impulsna kalorimetrijska metoda; metali i legure; termofizičke osobine
Sažetak
U ovom radu je opisana eksperimentalna metoda za određivanje specifične električne otpornosti, specifične toplote i ukupne hemisferne i spektralne normalne emisivnosti metala i legura u širokom temperaturnom opsegu. Pored osnovnih principa metode, prikaza aparature i pro ce dure obrade podataka, u posebnom poglavlju je dat primer njene primene kroz dobijene vrednosti specifične električne otpornosti i specifične toplote uzorka paladijuma visoke čistoće u opsegu temperatura od 20 do 1500 °C.
Reference
Cezairliyan, A., Morse, M.S., Berman, H.A., Beckett, C.W. (1970) J. Res. Natl. Bur. Stand, 74A., 1, 65-92
Cezairliyan, A.A. (1992) Millisecond-resolution pulse heating system for specific heat measurements at high temperatures. u: Maglić K.D., Cezairliyan A., Peletsky V.E. [ur.] Compendium of thermophysical property measurement methods, recommended measurement techniques and measurement practices, New York: Plenum Press, vol. 2, 483-517
Dobrosavljević, A.S. (1989) Prilog razvoju novih dinamičkih metoda za merenje električnih i termofizičkih karakteristika elektro-provodnih materijala. Beograd: Elektrotehnički fakultet, Doktorska disertacija
Dobrosavljević, A.S., Maglić, K.D. (1989) Evaluation of a direct pulse heating method for measurement of specific heat and electric resistivity in the range 300 K-1900 K. High Temp. -High Pressures, 21, str. 411-421
Perović, N.Lj., Maglić, K.D., Vuković, G.S. (1996) Thermophysical properties of tungsten electrodes by subsecond pulse calorimetry. International journal of thermophysics, 17(5): 1047-1055
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2011.

Povezani članci