Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 4, str. 43-46
Procena energetske efikasnosti procesa fjumingovanja šljake šahtnog topljenja na osnovu materijalnog i toplotnog bilansa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: fjumingovanje; šljaka; metalurgija olova; toplotni bilans
Sažetak
U ovom radu data je analiza procesa fjumingovanja šljake šahtnog topljenja olova sa aspekta njene energetske efikasnosti. Izvršena je karakterizacija šljake šahtnog topljen jaolovnog aglomerata u RMHK Trepča, njena rendgenostrukturna analiza, analiza količine i sastava procesnih gasov a i proizvoda procesa fjumingovanja. Na osnovu ovih podataka urađen je maseni i toplotni bilans procesa fjumingoanja. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da je proces fjumingovanja šljake efikasniji u odnosu na ostale procese prerade šljake, i da s e sekundarna šljaka dobijena ov im postupkom može bezbedno odlagati na otvorene deponije ili upotrebljavati u građevinskoj industriji.
Reference
Brimacombe, J.K. (1989) The extractive metallurgist in an emerging world of materials. Metallurgical Transactions B, 20, 3
Marković, S., Krstić, M., Bojković, R., Đorđević, L. (2009) Menadžment kao faktor intenziviranja primene obnovljivih izvora energije. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 121-128
Nagamori, M., Errington, W.J., Mackey, P.J., Poggi, D. (1994) Thermodynamic simulation model of the Isasmelt process for copper matte. Metall. Trans, B, 25 B 839
Richards, G.G., Brimacombe, J.K. Kinetics of the zinc slag-Fuming Process: Part II: Mathematical model Metallurgical and Materials Transactions B
Samarasekera, I.V. (2002) Ingenuity and innovation: The hallmarks of Brimacombes pioneering contributions to process engineering. Metallurgical and materials transactions B.
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2010)
Sistemi sa koncentrisanjem sunčevog zračenja
Marković Sanja