Akcije

Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 54, br. 2, str. 15-23
Formiranje aproksimacionih diferencijalnih jednačina za određivanje električne i molarne provodljivosti vodenog rastvora litijum-hlorida
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
Sažetak
U radu je obrađena problematika formiranja sistema aproksimacionih linearnih diferencijalnih jednačina za približno određivanje električne i molarne provodljivosti vodenog rastvora litijum-hlorida. To se ostvaruje postavljanjem na osnovu eksperimentalnih podataka odgovarajućih aproksimacionih linearnih diferencijalnih jednačina ili njihovih sistema, koji opisuju dinamiku procesa i osobine elektrohemijskog sistema. Rešavanjem tako postavljenih jednačina metodom Runge-Kuta četvrtog reda pomoću odgovarajućih funkcija Matlab računarskih programskih paketa, dobijaju se karakteristike za analizu i ispitivanje uticaja parametara na osobine sistema. Rezultati u vidu numeričkih vrednosti promenljivih, dati tablično i grafički, su veoma precizni, pouzdani, zadovoljavajući za praksu i istraživanja, a ostvaruju se za relativno kratko vreme. Time se opravdava primena metode putem formiranja aproksimacionih diferencijalnih jednačina za rešavanje ovih i sličnih pitanja.
Reference
Cvetković, M., Jančić, R., Mitraković, D. (1996) Matematički programski alati - Matlab 4.0. Beograd
Ćalasan, L., Petkovska, M.T. (1995) MATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK - verzija 4.2 za windows. Beograd: Mikro knjiga
Despić, A.R., Dražić, D.M., Tatić-Janjić, O. (1970) Osnovi elektrohemije. Beograd: Naučna knjiga
Doroslavački, I., Đorđević, S. (1985) Elektrohemijske metode. Beograd: Rad
Kortun, G. (1966) Elektrochemia. Varšava
Potter, E.C. (1968) Elektrokemija - osnove i primjena. Zagreb: Školska knjiga
Šušić, M.V. (1980) Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, A., Rakićević, N., Minić, D. (1999) Karakteristike elektrolita sekundarnih hemijskih izvora električne struje. Održavanje mašina i opreme - OMO, 4-5, 207-217
Todorović, A., Rakićević, N., Minić, D. (1999) Odstupanja pri određivanju približnih vrednosti funkcija električne provodljivosti elektrolita sekundarnih hemijskih izvora električne struje. Održavanje mašina i opreme / OMO, 6-8, str. 342-352