Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 2, br. 1, str. 49-55
Formiranje aproksimacionih diferencijalnih jednačina za određivanje električne provodljivosti vodenog rastvora sumporne i hlorovodonične kiseline
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
Ključne reči: sistem; aproksimacija; jednačina; rastvor
Sažetak
U radu je obrađena problematika formiranja sistema aproksimacionih linearnih diferencijalnih jednačina prvog reda za približno određivanje električne provodljivosti vodenog rastvora sumporne i hlorovodonične kiseline. Rešavanje ovog pitanja je od velikog značaja za praksu i istraživanja u oblasti elektrohemije, jer se navedene jednačine postavljaju na osnovu eksperimentalnih merenja električne provodljivosti razmatranih elektrolita. Rešavanjem tako postavljenih jednačina metodom Runge-Kuta četvrtog reda pomoću odgovarajućih funkcija Matlab računarskog programa, dobijaju se veoma precizni, pouzdani i zadovoljavajući rezultati za relativno kratko vreme. Na taj način se dobijaju karakteristike elektrolita u vidu numeričkih vrednosti promenljivih, čime je omogućeno da se može izvršiti analiza režima rada i ispitati uticaj parametara ili određenih veličina na osobine sistema.
Reference
Cvetković, M., Jančić, R., Mitraković, D. (1996) Matematički programski alati - Matlab 4.0. Beograd
Ćalasan, L., Petkovska, M.T. (1966) MATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK - verzija 4.2 za windows. Beograd: Mikro knjiga
Despić, A.R., Dražić, D.M., Tatić-Janjić, O. (1970) Osnovi elektrohemije. Beograd: Naučna knjiga
Doroslavački, I., Đorđević, S. (1985) Elektrohemijske metode. Beograd: Rad
Kortun, G. (1966) Elektrochemia. Varšava
Poter, E.C. (1968) Elektrohemija. Zagreb: Školska knjiga
Šušić, M.V. (1980) Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, A., Rakićević, N., Minić, D. (1999) Karakteristike elektrolita sekundarnih hemijskih izvora električne struje. Održavanje mašina i opreme - OMO, 4-5, 207-217
Todorović, A., Rakićević, N., Minić, D. (1999) Odstupanja pri određivanju približnih vrednosti funkcija električne provodljivosti elektrolita sekundarnih hemijskih izvora električne struje. Održavanje mašina i opreme / OMO, 6-8, str. 342-352