Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 2, br. 2, str. 66-74
Određivanje kapaciteta i energije formiranih ploča nikal-kadmijum elektrohemijske ćelije pomoću aproksimacionih diferencijalnih jednačina
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
Ključne reči: napon; struja; kapacitet; energija; formiranje ploča; elektroda; aproksimacija; jednačina
Sažetak
U radu je pokazano kako se na osnovu podataka eksperimentalnih merenja napona i struje u toku odvijanja elektrohemijskog tehnološkog procesa formiranja ploča za negativne elektrode nikal-kadmijum akumulatora određuju kapaciteti i energije pomoću aproksimacionih linearnih diferencijalnih jednačina prvog reda Metod daje veoma precizne i pouzdane rezultate u vidu numeričkih vrednosti promenljivih uz primenu računara, što omogućuje dalja istraživanja kvalitetniju proizvodnju i brži razvoj navedenog elektrohemijskog sistema. Rešavanjem ovog pitanja omogućuje se elektrohemičarima da istim ili sličnim metodom mogu rešavati i mnoga druga pitanja u ovoj naučnoj oblasti.
Reference
Cvetković, M., Jančić, R., Mitraković, D. (1996) Matematički programski alati - Matlab 4.0. Beograd
Ćalasan, L., Petkovska, M.T. (1996) MATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK - verzija 4.2 za windows. Beograd: Mikro knjiga
Despić, A.R., Dražić, D.M., Tatić-Janjić, O. (1970) Osnovi elektrohemije. Beograd: Naučna knjiga
Kortun, G. (1966) Elektrochemia. Varšava
Poter, E.C. (1968) Elektrohemija. Zagreb: Školska knjiga
Rakićević, N. (1997) Hemijski izvori električne struje. Priština: Prirodno-matematički fakultet / PMF, pomoćni udžbenik
Šušić, M.V. (1980) Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, A. (1992) Novi metod tehničko-tehnološkog procesa formiranja elektroda nikal-kadmijum baterija. Savremeni materijali, 1-2, 19-24
Todorović, A., Bjelić, S. (1995) Analitički postupak sagledavanja stvarnih vrednosti prinosa aktivne supstance, totalnog i rezidualnog kapaciteta elektroda elektrohemijskog tehnološkog procesa formiranja ploča nikal-kadmijum baterija. Održavanje mašina i opreme - OMO, 2/98-105
Todorović, A., Rakićević, N., Minić, D. (1999) Odstupanja pri određivanju približnih vrednosti funkcija električne provodljivosti elektrolita sekundarnih hemijskih izvora električne struje. Održavanje mašina i opreme / OMO, 6-8, str. 342-352
Todorović, A. (1998) Istraživanja uticajnih veličina na kapacitet pražnjenja i iskorišćenja nikl-kadmijum akumulatora. Kosovska Mitrovica: Rudarsko-metalurški fakultet / RMF, doktorska disertacija