Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 1, str. 121-146
Odgovornost i transparentnost u građanskom pravosuđu - opće odrednice i pogled iz hrvatske perspektive
Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Katedra za građansko procesno pravo, Hrvatska

e-adresaauzelac@pravo.hr
Ključne reči: građansko pravosuđe; odgovornost i transparentnost pravosuđa; Hrvatska; nezavisnost pravosuđa
Sažetak
Rad iz hrvatske perspektive analizira pojmove odgovornosti i transparentnosti u nacionalnim pravosudnim sustavima. Produženo razdoblje tranzicije i dugotrajan proces pristupanja Europskoj uniji ukazali su na osobit položaj i važnost uspostavljanja neovisnog, ali i djelotvornog pravosudnog sustava. Potreba za osiguranjem mehanizama koji jačaju društvenu i pravnu odgovornost sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika javila se posebno u kontekstu razvoja u devedesetim i prvim godinama ovoga stoljeća kada su, na krilima starih praksi, ali pod zaštitom preuveličanog i neprikladnog poimanja nezavisnosti pravosuđa, stvorene zatvorene pravosudne elite koje su postale 'država u državi'. Kronična neefikasnost i slabi sustavi odgovornosti traže novi pristup. U ovom radu se analizira osam sredstava i metoda za osiguranje odgovornosti i transparentnosti: disciplinske sankcije za nositelje sudačke dužnosti; pravila pravosudne uprave o upravljanju predmetima; kvantitativni kriteriji za evaluaciju obnašanja sudačke funkcije; mjere za osiguranje kontrole kvalitete sudskih odluka i jedinstvenu primjenu prava; mjere za osiguranje javnosti sudskih postupaka i javnog pristupa sudskim spisima; obveza prezentacije podataka o imovini pravosudnih dužnosnika (imovinske kartice sudaca i sl.); mjere za osiguranje javnosti sadržaja propisa i sudskih odluka; te mjere za osiguranje punog i sustavnog uvida u sve relevantne podatke o radu pravosudnog sustava. Opisujući tipične probleme u primjeni ovih sredstava i metoda u Republici Hrvatskoj, nastoji se ocrtati teme koje će općenito omogućiti novo promišljanje pristupu odgovornosti i transparentnosti u građanskim pravosuđima središnje i jugoistočne Europe.
Reference
Bell, J. (2010) Judiciaries within Europe: A comparative review. Cambridge: Cambridge University Press
Bratković, M. (2018) Revizija po dopuštenju. Zagreb: PF
Bratković, M. (2020) Revizija po dopuštenju - izazovi i dvojbe. u: Barbić J. [ur.] Novine u parničnom procesnom pravu, Zagreb: HAZU
Canivet, G., Duncan, M., ur. (2006) Independence, Accountability and the Judiciary. London: British Institute of International and Comparative Law, str. 492
Damaška, M. (1986) Faces of Justice and the State Authority. Yale: Yale UP
Gloppen, S., Gargarella, R., Skaar, E., eds. (2004) Democratization and the judiciary: The accountability function of courts in new democracies. London: Cass
Grgić, A. (2007) The length of civil proceedings in Croatia: Main causes of delay. u: Uzelac A., Van Rhee C.H. [ur.] Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies, Antwerpen-Oxford: Intersentia
Hess, B., Koprivica-Harvey, A., eds. (2019) Open justice: The role of courts in a democratic society. Baden-Baden: Nomos
Piana, D. (2010) Judicial accountabilities in New Europe: From rule of law to quality of justice. Farnham: Ashgate
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Uzelac, A. (2000) Role and Status of Judges in Croatia. u: Oberhammer P. [ur.] Richterbild und Rechtsreform in Mitteleuropa, Wien
Uzelac, A. (2004) The Rule of Law and the Judicial System: Court delays as a barrier to accession. u: Ott K. [ur.] Croatian Accession to the European Union, Zagreb: IJF
Uzelac, A., Bratković, M. (2021) Croatia: Supreme Court Between Individual Justice and System Management. u: Bravo-Hurtado P., Van Rhee C.H. [ur.] Supreme Courts Under Pressure: Controlling Caseload in the Administration of Civil Justice, Cham: Springer
Uzelac, A. (2014) Delays and Backlogs in Civil Procedure: A (South) East European Perspective. Revista de Processo, Vol. 39
Uzelac, A. (2010) Survival of the Third Legal Tradition?. u: Walker J., Chase O.G. [ur.] Common Law, Civil Law and the Future of Categories, Markham: Lexis Nexis
Uzelac, A. (2013) Ustavno pravo na žalbu u građanskim stvarima - jamstvo ispravnog presuđenja ili relikt prošlosti?. u: Uzelac Alan, Garašić J., Maganić A. [ur.] Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku - izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe - liber amicorum Mihajlo Dika, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 227 i dalje
Uzelac, A. (2008) Turning Civil procedure upside down: From Jugdes' Law to Users' Law. u: Tweehonderd jaar: Bicentenaire Code de Procédure civile, Kluwer, anuzelac.from.hr/.../A19TurningCP_UD.pd
Voermans, W. (2007) Judicial transparency furthering public accountability for new judiciaries. Utrecht Law Review, 3(1): 148-148
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2101121U
primljen: 03.05.2021.
prihvaćen: 22.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka