Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2006, vol. 45, br. 2, str. 16-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Tumori bubrega i urinarnih puteva u endemskom području sela Brestovac - retrogradna studija u toku 25 godina
aKlinički centar Niš
bZdravstvena stanica, Brestovac, Medicinski centar, Leskovac
cSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

Sažetak

U endemskom selu Brestovac u periodu od 25 godina praćena je incidencija tumora urotrakta kod 30 bolesnika (3 ima verifikovanu endemsku nefropatiju a 15 suspektnu nefropatiju). Retrogradna studija je pokazala da postoji udruženost endemske nefropatije i tumora urotrakta koja se stalno održava ili ima tendencije porasta. Ova studija pokazuje postojanje tumora urotrakta kod bolesnika sa endemskom nefropatijom, da se češće tumori pojavljuju kod muškaraca u životnom dobu od 50 do 70 godina, preovlađuje distribucija tumora gornjeg urotelijuma sa karcinomima urotela, papila i transcelularnim oblicima. Kliničke karakteristike obolelih bolesnika pokazuju klasičan trijas (urološka hematurija, bolovi u predelu bubrega i ređe prisustvo tumefakcije) uz nespecifičnu simptomatologiju. Među testiranim bolesnicima, 25 ima očuvanu funkciju bubrega i 5 hroničnu bubrežnu insuficijenciju, 10 je operisano a 20 je konzervativno lečeno. Faktori rizika nisu značajni.

Ključne reči

endemska nefropatija; tumori bubrega i urinarnih puteva

Reference

Čeović, S., Grims, P., Mitar, J. (1976) The incidence of tumours of the urinary organs in a region of endemic nephropathy and in a control region. Lijec Vjesn, 98: 301
Čukuranović, R.E., Dinić, A., Ignjatović, M., Petronić, D., Stojanović, S., Stefanović, V. (1987) Distribucija tumora urotrakta u dolinama Južne Morave i njenih pritoka. u: Strahinjić and Stefanović [ur.] Current Topics in Endemic (Balkan) Nephropathy, Proceedings of the 6th Symposium on Endemic (Balkan) Nephropathy, 103-12
Ignjatović, M., Dimić, A., Vidojković, Z., Stojanović, S. (1983) Distribution of renal excretory system tumors in relation to endemic nephropathy around the South Morava River from 1972 to 1983. u: Strahinjić S. i V.Stefanović [ur.] Current Research in Endemic (Balkan) Nephropathy, Proceedings of the 5th Symposium on Endemic (Balkan) Nephropathy, Niš: University Press, str. 303-306
Kovačević, A. (1978) Epidemiology, pathology and clinics of urothelial tumors in endemic settlements around the great and south Morava rivers. Niš: University of Niš, Doctoral Thesis
Nikolić, J., Milenković, D. (1983) Teritorial distribution of endemic nephropathy and tumors of pyelum and ureter in the Lazarevac region. u: Strahinjić S. i V.Stefanović [ur.] Current Research in Endemic (Balkan) Nephropathy, Proceedings of the 5th Symposium on Endemic (Balkan) Nephropathy, Niš: University Press, str. 238-244
Radovanovic, Z., Krajinovic, S., Velimirovic, A. (1977) Neoplasms of the urinary tract and endemic nepropathy in Serbia. u: Proc. 3th Symp. on Endemic Nephropathy, Beograd: Galenika, 203
Strahinjić, S. (1971) Malign tumors of the urinary tract and endemic nephropathy. u: Proc 2nd Symp on endemic nephropathy, Niš: University Pres, 243
Suša, S., Pantić, V., Dumović, B. (1977) La Nephropatie endemique et tumorogenese du system uropoetique. u: Septieme Congres Interbalcanique d'Urologie-Nephrologie, Belgrade
Suša, S., Kanazir, D., Đorđević, R. (1987) Urothelial tumors in endemic (Balkan): Nephropathy and hormones. u: XXIV Congress of the EDTA-European Renal Association, October 25-29, Berlin (West): FRG
Suša, S., Kanazir, D., Đorđević, R. (1989) Tumori bubrega u endemske nefropatije i steroidni hormoni. u: IV Congress of the Yugoslav Nephrologists, Proceeding, Skoplje, 27-30. IX
Suša, S., Zogović, J., Suša, Lj. (1990) Kidney tumors in areas of Balkan endemic nephropathy. u: International symposium on geographical nephrology, Bangkog, Tayland, July 23-26
Suša, S., Zogović, J., Suša, Lj. (1991) Selenium in patients with endemic nephropathy and tumors. u: International symposium on selenium, May 12-15, Beograd: Serbian Academy of Sciences and Arts
Suša, S. (1979) Tumori bubrega u endemske nefropatije. u: Endemska nefropatija, Beograd: Savremena administracija, str. 215-277