Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2005, vol. 44, br. 4, str. 13-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Terensko ispitivanje Donje Trnave kao endemskog žarišta posle 22 godine
aKlinički centar Niš
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

Sažetak

Endemska nefropatija je posebna nozološka jedinica, nepoznate etiologije, endemskog karaktera, familijarna pojava, ima latentni tok i uvek fatalni kraj. U ranijim terenskim istraživanjima verifikovana su sledeća endemska žarišta u mestima duž Južne Morave: Brestovac, Kutleš, Trupale, Gornja i Donja Toponica, Lužane, Nozrina, Moravac i druga mesta. Poslednja opsežna istraživanja endemske nefropatije u ovim naseljima obavljena su 1981. godine. Selo Donja Trnava, nalazi se na desnoj obali Južne Morave, prema ovim istraživanjima, imalo je 2,7% stanovnika obolelih od endemske nefropatije. Sadašnjim istraživanjima endemske nefropatije u ovom naselju obuhvaćena je 291 osoba, 153 žena i 138 muškaraca, uzrasta od 7 do 77 godina. Istraživanja su podrazumevala iscrpnu anamnezu, klinički pregled i pregled jutarnjeg urina. Endemska nefropatija je dijagnostikovana u (0,68%) 2 osobe (jedan bolesnik sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i jedan bolesnik u terminalnom stadijumu hronične bubrežne insuficijencije na hroničnom programu hemodijalize). Druga oboljenja bubrega imalo je 8 (2,75 %) ispitanika. Nije bilo obolelih od tumora urotelijuma, a što su potvrdila ranija istraživanja. Na osnovu ovih istraživanja izdvojili smo 39 osoba iz 29 porodica zahvaćenih endemskom nefropatijom za dopunsko ispitivanje i prospektivno praćenje u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu u Nišu.

Ključne reči

Reference

Čukuranović, R.E., Strahinjić, S., Pavlović, M.N., Stefanović, V., Savić, V., Raičević, R., i dr. (1987) Investigation of the genetic factors in Balkan (endemic) nephropathy (BEN). u: Prevention in Nephrology, Milano: Masson Italia, str. 72-6
Raičević, R., Strahinjić, S., Vukušić, Z., Bošnjaković, P., Kalezić, V. (1987) Promene krvnih sudova bubrega u endemskoj nefropatiji. u: O etiologiji endemske nefropatije, Niš, str. 181-5
Strahinjić, S., Stefanović, V., Tasić, M., Raičević, R., Vukomanović, M., Milošević, B. (1985) Distribution of Endemic nephropathy around the South Morava river. u: Petković S. [ur.] III Symposium sur la nephropathie endemique, Belgrade: Academie serbedes sciences et des arts, str. 67-73
Strahinjić, S., Stefanović, V., Tasić, M., Raičević, R., Vukomanović, M., Milošević, B. (1985) Raširenost endemske nefropatije u slivu Južne Morave. Pregled dosadašnjih istraživanja i rezultata. u: Petković S. [ur.] Zbornik radova III simpozijuma o endemskoj nefropatiji, Beograd: Srpsko lekarsko društvo, str. 67-73
Strahinjić, S., Stefanović, V. (1987) Klinička slika i dijagnostika endemske nefropatije. u: VI Simpozijum o endemskoj nefropatiji, Niš, str. 1-3
Suša, S.S. (1975) Kliničke i patohistološke promene u mlađih osoba sa proteinurijom iz porodica sa endemskom nefropatijom. Beograd, doktorska disertacija