Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 54, br. 3-4, str. 15-21
Merkantilisti i njihova koncepcija ekonomske politike
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Merkantilistička doktrina nastala je u XV veku. U odnosu na danas vladajuće paradigme u ekonomskoj nauci, merkantšgastički sistem ideja je odavno prevaziđen. U radu se prezentiraju i kritički promišljaju bitni elementi uslova iz kojih je proizašla merkantilistička koncepcija ekonomske politike, instrumenti, ciljevi i posebno potencira aktuelnost nekih elemenata te politike.
Reference
Blagojević, O., Sekulović, M.S. (1990) Ekonomske doktrine. Beograd: Privredni pregled
Ekelund, R.B.Jr., Hebert, R.F. (1997) Povijest ekonomske teorije i metode. Zagreb: Marketing tehnologija
Jakšić, M.P. (2005) Razvoj ekonomske misli. Beograd: Ekonomski fakultet
Mirković, M. (1938) Razvoj ekonomske misli u XIX veku. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Šoškić, B. (1972) Razvoj ekonomske misli. Beograd: Savremena administracija
Štampar, S., ur. (1952) Ekonomisti XVII i XVIII stoljeća. Beograd, itd: Kultura
Vučo, N. (1975) Državna intervencija u privredi - istorijski razvoj. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2008.