Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 56, br. 3-4, str. 111-123
Regionalni razvoj i konkurentnost industrije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: regionalni razvoj; konkurentnost; strategija razvoja industrije; industrijska politika; kvalitet proizvoda; industrijski klasteri
Sažetak
Savremenu ekonomsku stvarnost Srbije, pored čitavog niza drugih problema, karakteriše i prisustvo velikih nejednakosti. Te nejednakosti, po svojoj prirodi, predstavljaju jedno od najznačajnijih razvojnih ograničenja i nameću neodložnu potrebu njihovog relativiziranja. Međutim, to je moguće ostvariti samo u procesu bržeg privrednog razvoja i podizanja opšteg stepena razvijenosti. Posebno mesto, u tom procesu, mora imati brži razvoj industrije koji podrazumeva stvaranje neophodnih uslova za unapređenje njene konkurentnosti. Imajući to u vidu, Srbija mora izgraditi sopstveni mehanizam za unapređenje konkurentnosti industrije koji obuhvata: izbor odgovarajuće (izvozno-orijentisane) strategije razvoja industrije, formulisanje odgovarajuće industrijske politike i strategije kvaliteta, pre svega, kvaliteta proizvoda. Pri tome, veoma važnu ulogu može odigrati razvoj industrijskih klastera.
Reference
*** (2003) European trend chart on innovation. European Commission Enterprise Directorate-General
Andreosso, B., Jacobson, D. (2005) Industrial economics & organization. New York
Aranđelović, Z.M. (2005) Nacionalna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet
Bošković, G. (2003) Osnovni pravci razvoja industrije Srbije. Ekonomske teme, vol. 41, br. 2, str. 225-230
Bošković, G. (2004) Prilagođavanje i konkurentnost industrije na globalnom tržištu. Ekonomske teme, vol. 42, br. 1-2, str. 87-92
Bošnjak, M. (1999) Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom kao osnovni element strategije razvoja SR Jugoslavije do 2020. godine. u: SEJ Ekonomsko finansijski odnosi sa inostranstvom - moguće alternative u funkciji obnove i razvoja jugoslovenske privrede, savetovanje jugoslovenskih ekonomista, Beograd: Naučno društvo ekonomista Jugoslavije
Draker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu / Managing in the next society. Novi Sad: Adižes
Gligorijević, Ž., Bošković, G. (1999) Uloga malih i srednjih preduzeća u revitalizaciji privrede. u: Ekonomski tokovi privrede Srbije u uslovima tranzicije, Naučni skup, Niš
Gligorijević, Ž., Bošković, G. (2002) Obrazovanje zaposlenih u industriji za potrebe TQM. u: Menadžment u novom okruženju - SIM ORG 2002, Naučni skup, Zlatibor
Gligorijević, Ž., Bošković, G. (2007) Strategija razvoja i unapređenje konkurentnosti industrije Srbije. Teme, vol. 31, br. 2, str. 243-252
Gligorijević, Ž. (1997) Razvojne mogućnosti prehrambene industrije Srbije. u: Problemi koncepcije i strategije privrednog razvoja Srbije, Zbornik radova, Niš
Ilić, M., Gligorijević, Ž., Bošković, G. (2004) u: Rosić I. [ur.] Strategija regionalnog razvoja Srbije, Kragujevac
Marsenić, D. (1993) Srbija u posleratnoj jugoslovenskoj industrijalizaciji. u: Privredni razvoj Srbije - kritička preispitivanja, Beograd: Ekonomski fakultet
Ministarstvo za nauku tehnologiju razvoj Vlade RS (2002) Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010. godine. Knjiga 1
Mitrović, B. (2007) Stvaranje i unapređenje konkurentskih sposobnosti privrede Srbije. u: Stanković Lj. [ur.] Razvijanje konkurentskih prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima evropskih integracija, Niš: Ekonomski fakultet
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. New York, itd: Free Press
Rosić, I. (2002) Rast, strukturne promene i funkcionisanje privrede - nacionalna makroekonomija. Kragujevac
Savić, Lj. (1996) Neki aspekti strategije razvoja industrije Srbije do 2000. godine. u: Rast i strukturne promene privrede Srbije u uslovima tranzicije, zbornik radova, Kragujevac
Savić, Lj. (2002) Ekonomika industrije. Beograd
Savić, Lj. (2006) u: Gligorijević Ž. [ur.] Industrijski menadžment, Niš
Stanković, L.V., Radenković-Jocić, D., Đukić, S. (2007) Unapređenje poslovne konkurentnosti. Niš: Ekonomski fakultet
Stimson, R., Stough, R., Brian, R. (2006) Regional economic development: Analysis and planning strategy. New York
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.