Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Norma
2006, vol. 12, br. 2-3, str. 163-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/04/2011
Tehnika dramatizacije Andersenove bajke Slavuj
Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Sažetak

Pošli smo od opšteg stava da bajke Hansa Kristijana Andersena, jednog od najcenjenijih autora ove forme, sadrže značajan dramski potencijal (bogatu radnju, razrađene dijaloge, dinamične slike...) što potvrđuju brojni primeri preoblikovanja njegovih bajki u dramsku i srodne, ili sa istog područja nastale forme, u svetskoj i domaćoj dramskoj književnosti za decu, i ne samo za decu. Potom smo pristupili detaljnoj analizi tehnike dramatizacije primenjenoj u vlastitoj preradi Andersenove bajke Slavuj (Baš čelik i druge za pozornicu udešene bajke', 'Zmajeve dečje igre', Novi Sad, 1998). Stavovi najvažnijih autora teorije recepcije književnog dela (Jaus, Ingarden, Izer) omogućili su nam da definišemo i opišemo sopstvenu tehniku sa svim njenim vrlinama i nedostatcima. Ukazali smo na propuštene mogućnosti koja sadrže 'mesta neodređenosti' ili 'shematizovani aspekti' - ponajpre se to ticalo humora i satiričnog potencijala Andersenove bajke - potom izražene performativnosti govornih činova koji su se mogli pretvoriti u dramske situacije tipične za žanr komedije. U našem radu smo takođe ukazali, osim na formalna, i na pomeranja stila i značenja u novostvorenom književnom obliku.

Ključne reči

tehnika dramatizacije; preoblikovanje modela; dramske situacije; dijalog; analitička interpretacija

Reference

*** (1982) Intervju sa Brunom Betelhajmom - 'Naša deca mali idioti'. Detinjstvo, Novi Sad, 1/2
Andersen, H.K. (1998) Princeza na zrnu graška. Novi Sad: ITP 'Zmaj'
Bahtin, M. (1978) Napomene uz metodologiju nauke o književnosti. Treći program, Beograd
Crnković, M. (1982) O dječjoj priči. Detinjstvo, Novi Sad, 1/2
Flaker, A. (1978) Razgovor o temi 'Književno delo i njegova građa'. Treći program, Beograd, 39
Ilić, A. (1978) Kritika pojmova 'socijalistički etatizam' i 'stvarnosna proza'. Treći program, Beograd, 39
Jovanović, V.R. (1967) Dramatizacija, nužno zlo ili. Tuzla: Pozorište, 4
Kravljanac, B. (1967) Savremena dramska književnost za decu. Tuzla: Pozorište, 5-6
Milošević, N. (1978) Književnost i iskustvo. Treći program, Beograd, 39
Mlađenović, M. (1998) Baš čelik i druge za pozornicu udešene bajke. u: Zmajeve dečje igre, Novi Sad
Riker, P. (1993) Vreme i priče. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Smiljković, S.Lj. (1997) Autorska bajka. Vranje: Učiteljski fakultet
Todorov, T. (1986) Poetika. Beograd: Filip Višnjić
Visković, V. (1978) Rekonstrukcija 'poetičke podloge'. Treći program, Beograd, 39